Opět za rok?

  1. 4. se v České Lípě v Jiráskově divadle uskutečnila konference Právo, děti a kriminalita.

Cílem konference bylo setkání odborníků a posluchačů z řad příslušníku Policie ČR, sociálních a pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, mládeže a všech, kteří s těmito tématy přicházejí každodenně do styku.

Přednášejícími byli odborníci z oblastí kyberkriminality, návykových látek, trestního práva, rodinné terapie a členové organizací, kteří se orientují na pomoc obětem trestného činu.

Zejména přínosný byl příspěvek kpt. PhDr. Jana Melšy na téma kyberkriminalita. V dnešním digitálním světě je potřeba chránit děti již od prvních kontaktů s virtuálním prostorem. Tuto úlohu by měla plnit především rodina, která za děti odpovídá. Sociální sítě jsou přístupny až od 13 let věku, ale spousta dětí na nich pracuje již v mladším věku a rodiče nemají přehled, co se na nich odehrává. Vznikají situace, kdy policie řeší vyhrožování, vydírání či pornografii – mobilní telefony jsou běžnou výbavou dětí. Anonymita, která se nabízí je pro někoho lákavá a závadové jednání je pak v rozporu se zákonem.

O drogové scéně a dostupnosti návykových látek na okrese Česká Lípa hovořil por. Mgr. Jan Pazderka, komisař Služby kriminální Policie a Vyšetřování ÚO PČR Česká Lípa. Drogy jsou v současné době velkým lákadlem pro „náctileté“. Marihuana patří mezi velmi vyhledávané a bohužel i dostupné drogy, ale ono to začíná již kouřením v mladší školním věku. Rodiče tolerují kouření, nemají přehled o využití volného času svých dětí a to pak přechází v problém drogové závislosti, kdy už je pozdě. Rodina je základem pro výchovu i chování dětí, škola se snaží žáky poučit o škodlivosti závislostí.

JUDr. Karolína Truhlářová seznámila s činností soudu ve vztahu k dětem a mladistvým a nahlížením na trestnou činnost páchanou dětmi a mladistvými. Do patnácti let věku se mohou děti dostat před soud, což mnoho dětí netuší.

Mgr. Aleš Vaněk, lektor a vedoucí Centra poradenských služeb nabídnul pohled na problematiku rodinné terapie. Mgr. Jana Blažková představila aktivity organizace Bílý kruh bezpečí a Ing. Juraj Hlavatý předal informace o poradenských aktivitách PMS, zejména možnostech pomoci obětem trestných činů.

Jako největší pozitivum akce shledávám profesionalitu přednášejících, jejich osobní zkušenosti, využití konkrétních případů a možnost diskuze k daným tématům.

 

Mgr. Veronika Zítková

Mgr. Jindřiška Skalická

ZŠ Dubá – příspěvková organizace