Posts by valova

Chemická exkurze

DSC05101b

Jak vzniká cukr?

Co ještě dalšího se dá vyrobit z cukrové řepy?

Z čeho je vlastně palivo E85?

Co je fermentace?

Je vlastně to, co se učím v chemii v životě potřeba?

Na tyto a ještě i další otázky nalezli odpovědi žáci 9.ročníku, když se v pátek 25.4.2014 vydali na exkurzi do Dobrovic. Po zdařilém výukovém programu na téma fermentace, dělení složek směsí

DSC05084b

vyrazili do prostor Dobrovického muzea, kde se dozvěděli nejen zajímavosti o tom, kdo vymyslel cukrovou kostku, ale též mnohé o pěstování a převozu cukrové řepy (to zajímalo hlavně kluky).

DSC05091bPo té následovala exkurze do samotné výroby. Nyní, kdy není řepná kampaň se zde vyrábí průmyslový líh. Mnozí si zakrývali nos a chránili tak čichové buňky, když jsme procházeli nejen kolem čistící stanice, ale též v blízkosti kvasných kádí.

DSC05098bKdo dobře a bedlivě naslouchal poutavému vyprávění našeho průvodce, mohl najít spoustu zajímavostí v jeho slovech.

Jaké? Tak to si musíte zajet osobně do Dobrovického muzea!

Všem zaměstnancům děkuji za jejich profesionální přístup a za den plný zážitků.

Bc.Věra Valová, učitelka chemie

 

Read More

Naše děti na Poslově mlýně

Poslův mlýn2014

Poslův Mlýn

V týdnu od 4. do 11. dubna se IV. a V. třída zúčastnila pětidenního kurzu na Poslově Mlýně u Doks. Cílem bylo především upevnění kolektivu, vzájemné respektování , seznámení s nápady pro využití volného času. Po snídani probíhala dopolední výuka v učebnách. Následoval oběd a polední klid. Od odpoledne až do večera zajišťovali instruktoři od firmy Spofesta nevšední intenzivní programy. Děti hrály různé hry zaměřené na vzájemnou spolupráci a pohyb  –  terénní Člověče nezlob se, pásák, lyže, chůze na chůdách. Zatančily si na tanečních podložkách, zahrály si Ulac a užily si také diskotéku s programem, ve kterém  vystoupili sami žáci a předvedli, v čem jsou dobří (karate, hra na flétnu..). Navázali  přátelství se žáky z Bakova nad Jizerou. Děti si opravdu užily aktivně krásný týden a za to patří poděkování panu vedoucímu i instruktorům Spofesty, za dobré papáníčko – zaměstnancům kuchyně a všem, kteří se o nás pěkně starali.

                                                                                   Kadlečková Ludmila, Mgr. Matějková Veronika

Poslův mlýn20142poslův mlýn 20143

Read More

Plavání

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V letošním roce celý první stupeň ZŠ Dubé (přibližně 100 žáků) absolvoval kurz plavání. Od ledna do března jsme se učili pod vedením plavčíků plaveckého bazénu v České Lípě (u Kauflandu) plavat, potápět se a hrát různé hry. Na konci kurzu jsme dostali mokré vysvědčení s počtem uplavaných metrů.

Chtěli bychom poděkovat plavčíkům za milý přístup, MěÚ Dubá za finanční podporu, majiteli Mirobusu za bezpečnou jízdu, rodičům za uhrazení kurzu a také paní učitelkám za dohled nad námi dětmi.

Už teď se těšíme, až tam zase pojedeme.

Za celý první stupeň Terezka Faková, 3. třída

Read More

Březen měsíc matematiky

pythagoriáda1

Všichni máme v podvědomí březen jako Měsíc knihy. Pro žáky naší školy je to ale měsíc, ve kterém probíhá většina matematických soutěží.

  Matematická olympiáda je pro žáky, kteří mají rádi zajímavé úlohy. Soutěže se mohou účastnit všichni od páté až do deváté třídy. Ve školním kole řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh a do okresního kola pak postupují ti, kteří odevzdají správné řešení alespoň čtyř z nich. Nejúspěšnějším řešitelem školního kola se stal Karel Mareš ze 7.třídy.

Další soutěží, které se účastnili vybraní žáci 5. – 8. ročníku byla Pythagoriáda.  Dobrovolníci řeší 15 příkladů a na jejich řešení mají 60 minut. Žáci musí prokázat nejen dobrý úsudek, ale i znalosti „kupeckých počtů“, protože při řešení není dovoleno používat tabulky ani kalkulačku. Každá správně vyřešená úloha je ohodnocena

1 bodem. Úspěšným řešitelem školního kola je ten, kdo získá 9 a více bodů. Minimální počet pro postup do okresního kola stanovuje příslušná komise na základě výsledků v celém okrese. V tomto matematickém klání byla nejúspěšnější 6.třída a nejvíce bodů získal Michal Stejskal.

  Matematického klokana se kromě 1.třídy účastnila celá škola a první postupové kolo proběhlo v pátek 21.března 2014. Žáci byli podle ročníků rozděleni do čtyř skupin: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet. Při vstupu do soutěže bylo každému přiděleno 24 bodů. Při správné odpovědi byly připočítány buď 3, 4 nebo 5 bodů (podle obtížnosti). Za neřešenou odpověď se neztratil žádný bod, při chybě se jeden odčítal. A jaké máme vítěze?  V kategorii Cvrček, kam patří ti nejmladší,  byla nejlepší Magdaléna Středová ze 3.třídy. Nejúspěšnějším v kategorii Klokánek byl David Mareš z páté třídy. Mezi staršími žáky v kategorii Benjamín uspěl Karel Mareš ze 7. třídy a v kategorii Kadet určené pro nejstarší žáky zvítězila Nikola Dvořáková z 9. třídy.

 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a ostatním účastníkům děkujeme za účast.

 Mgr.Miroslava Sochová

Read More

Recitační soutěž

recitacni

Ve středu 19. února 2014 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

Zúčastnilo se celkem 16 žáků, kteří byli nominováni z třídních kol.

Porota, Ludmila Kadlečková, Mgr. Zdeňka Wagenknechtová, a  Tomáš Bartoš, hodnotila přirozenost dětského projevu a schopnost přednášejícího, uměleckou hodnotu textu, celkovou úroveň a kulturu projevu.

Výsledky: 

1. stupeň

       1. místo Daniel Krejčík

          2. místo Vojtěch Toman

              3. místo Natálie Hrušková

   2. stupeň

       1. místo: Petr Kohout

                      2. místo: Karolína Pangrácové

           3. místo: Jitka Poupová

 

Do okresního kola v Novém Boru postupuje Daniel Krejčík a Petr Kohout.

Všem zúčastněným děkuji za hezký kulturní zážitek.

L. Kadlečková

 

Read More