BŘEZEN – za pohádkou do lesa „VLEZEM“

Žáci 7. a 9.ročníku připravili pro prvňáčky tematicky zaměřený den v přírodě.

Od začátku bylo jasné, o čem to vše bude. Právě pohádky jsou pro malé školáky podporou pro jejich čtenářskou gramotnost.

Pohádka „O 12 měsíčkách“ se výborně prolínala do všech předmětů. Čas, roční období, vlastní kreativita, spolupráce, ohleduplnost, orientace v přírodě…. To vše museli ti nejmenší zvládnout. Samozřejmě jak jim to během značené cesty na jednotlivých stanovištích jde, kontrolovali nejenom zástupci jednotlivých měsíců v obsazení žáků vyšších ročníků ale také tzv. vodiči, což byli též starší žáci.

V cíli na nás všechny čekalo opékání buřtíků.

Den byl fajn, všichni si zaslouží VELKOU POCHVALU.

Třídní učitelky J. Pytlounová, M. Sochová, J. Pancová