Cesta do krmelce

PŘEDVÁNOČNÍ CESTA ZA ZVÍŘÁTKY KE KRMELCI

Zajíčku v lesíčku, copak děláš?

Běhávám, skákávám, tady mě máš.

Zajíčku v políčku, copak to jíš?

Travičku a tvoji mrkvičku, však ty to víš.

Máme zimní období, čas adventu, čekání na dárky od Ježíška.

Ale co taková zvířátka, nadělí jim dárky někdo?

ANO.

Žáci 1. třídy se domluvili, nanosili dobroty, které zvířátkům neublíží a vydali se na cestu ke krmelci. Dobrůtky si rozdělili do batůžků a o pytel sena se během cesty střídali. Aby cesta byla zajímavá, plnili různé úkoly zaměřené na přírodu a vše kolem, které si pro ně paní učitelka připravila.

Vyučování v přírodě všem uteklo jako voda, bláto bylo až za ušima, oči jen zářily spokojeností a úsměvy byly důkazem toho, že den byl moc prima.

Prvňáčci a paní učitelka Jana Pancová