Den stromů

DEN STROMŮ – 20.10.

Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se barví do žluta, do červena i do oranžova. Plejádu barev doplňují zrající plody jeřabin, švestek, jabloní…

Den stromů se v České republice opět slaví od roku 2000.

Jelikož 20. října vyšlo tento rok na sobotu, prvňáčci si ho připomněli v pátek. Každý měl za úkol donést do školy malou ukázku čehokoliv, co se stromů týká a také tematicky zaměřit svačiny. Žáci splnili svůj úkol zodpovědně, ukázka částí stromů byla přímo přehlídkou a svačinky byly velmi nápadité.

Ve třídě si zazpívali písničky o stromech, povídali si o nich, počítali, kreslili, posvačili plody stromů…. . I pitný režim byl dodržen. Mošt z jablíček a lipový čaj dětem moc chutnal. Když přišla chvíle jít ven, společně naučené písničky zazpívali školnímu stromu – LÍPĚ SRDČITÉ. Také ji ozdobili krásnou mašličkou a do větví umístili hnízdo malého ptáčka, které spadlo silným větrem.

Vlastní kreativitu a zvídavost využili žáci mezi stromy v zámecké zahradě.

Školní den byl velmi zdařilý.

Mgr. Jana Pancová, třídní učitelka