Exkurze do pískovny

Autor : 23.Červen 2017

 

V posledních dnech školního roku žáci VIII. třídy navštívili pískovnu v Provodíně. Exkurze byla velmi přínosná, protože se všichni dověděli , jak se písek těží, zpracovává a třídí. Prošli si celým provozem a dověděli se, že tento písek se dováží nejenom do našich skláren, k výrobcům stavebních hmot nebo filtrace k bazénům, ale nejdále do Slovinska k výrobě skla.

Mgr. Jindřiška Skalická