Pro rodiče budoucích prvňáčků

Kody – přijetí

Zápis do I. třídy bude v tomto školním roce dne 4.4. 2019 od 13:00 – 17:00 hodin.

S sebou přineste rodný list dítěte, OP zákonných zástupců, vyplněný zápisový lístek, vyplněnou žádost o přijetí.

V případě, že zákonní zástupci žádají odklad školní docházky, přinesou vyplněnou žádost o odklad, doporučení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko psychlologické poradny.

Vstup do základní školy přestavuje nejen pro dítě samtoné, ale i pro celou rodinu velkou životní změnu.

„Jak se se vším nejlépe vypořádat? Jak to vše zvládnout? Je mé dítě již pro školu připravené?“

Tyto a jistě i další otázky Vám pomohou zodpovědět právě tyto stránky….

Nahlédněte do materiálu MŠMT – do  Desatera pro rodiče dětí předškolního věku

Dokumenty k zápisu:

Rodiče přinesou k zápisu občanský průkazrodný list dítěte.

 

Žádost o odklad nástupu do 1. třídy:

Žádost o odklad může podat zákonný zástupce teprve tehdy, kdy mu bude oznámeno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Nepodává se tedy hned u zápisu, ale až po oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 15. května příslušného roku.

 Nabízíme rodičům dětí s odkladem školní docházky možnost umístění dítěte do přípravné třídy.

V případě zájmu  kontaktujte vedení školy.

vešLetákWeb

O poznání z

časté mýty o vších ZDE