Pro rodiče budoucích prvňáčků

Kody – přijetí

Zápis do I. třídy bude v tomto školním roce dne 2.4. 2020 od 13:00 – 17:00 hodin.

S sebou přineste rodný list dítěte, OP zákonných zástupců, vyplněný zápisový lístek, vyplněnou žádost o přijetí.

V případě, že zákonní zástupci žádají odklad školní docházky, přinesou vyplněnou žádost o odklad, doporučení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko psychlologické poradny.

Vstup do základní školy přestavuje nejen pro dítě samotné, ale i pro celou rodinu velkou životní změnu.

„Jak se se vším nejlépe vypořádat? Jak to vše zvládnout? Je mé dítě již pro školu připravené?“

Tyto a jistě i další otázky Vám pomohou zodpovědět právě tyto stránky….

Nahlédněte do materiálu MŠMT – do  Desatera pro rodiče dětí předškolního věku

Dokumenty k zápisu:

Rodiče přinesou k zápisu občanský průkazrodný list dítěte.

 

 

ešLetákWeb

O poznání z

časté mýty o vších ZDE