Les ve škole, škola v lese

 

ZŠ Dubá vstoupila od školního roku 2008/2009 do nového projektu Les ve škole, škola v lese. Hlavním koordinátorem  projektu je sdružení Tereza a Lesy ČR.

Tento projekt pomáhá seznámit děti s nejrozšířenějším ekosystémem v naší zemi. Děti se naučí nahlížet na informace získané ve škole z nových pohledů. Měly by pochopit, co les potřebuje od člověka a člověk od lesa. V neposlední řadě by děti práce v projektu měla bavit.

Průběh projektu:

září 2008            Proškolení koordinátorů EVVO  ZŠ Dubá Mgr. Jany Maškové a Mgr. Veroniky Matějkové v rámci projektu Les ve škole, škola v lese

říjen 2008         Seznámení pedagogického sboru s náplní projektu, s nabídkou témat, výběr tématu pro každou třídu

Z nabídky např.: Vyrobte si krmítko, Smyslové vnímání přírody, Lesní patra, Přezimování živočichů, Mravenci,Houby,Druhy stromů, Jaro a zima v lese,

Zázraky  zrození, Co je potřeba k životu, Odlévání stop

listopad 2008- červen 2009 aktivity v jednotlivých tématech ptojektu, zpracování závěrečné zprávy o projektu na škole

V rámci projektu byla navázána spolupráce se Správou CHKO Kokořínsko – Ing. Hanou Vogelovou, která škole nabídla pomoc s aktivitami v okolí Dubé – např. seznámení  se zajímavostmi v okolní přírodě a následné zpracování informací v připravených pracovních listech a mnoho dalších.

Dále jsme navázali spolupráci s Lesy ČR  – Ing. Lucii Wojtylovou, panem Klímou a panem Vondráčkem. Rovněž dojde ke spolupráci na konkrétních aktivitách přímo v terénu.

Projekt obohatí učivo i vztah dětí k přírodě.

IV. třída již zpracovala téma Přezimování živočichů. Nejprve se děti rozdělily do skupin a losem si vytáhly zvířátko/rorýs, medvěd, jelen,svišť/. Následovalo hledání informací o těchto živočiších v encyklopediích, publikacích o přírodě a na internetu. Zjišťovaly jaký má zvíře povrch těla, kde a jak přezimuje, liší-li se potrava v létě a v zimě. Součástí práce byly i zajímavosti. V závěru projektu pak každá skupina prezentovala své zvíře a předala informace ostatním. Odměnou všem byl film Lesy, perly naší krajiny.

Dětem se práce na projektu líbila, byly nadšené. Těší se na jaro, kdy budou zpracovávat téma Mravenci.

 

Stejné téma si vybrali i druháci. I těm se moc líbilo a práce je zaujala. V dubnu na ně čeká ještě téma Lesní patra.

 

Prvňáčci se pustili do výroby krmítek a moc se jim povedla. Budou teď pozorovat a krmit ptačí návštěvníky.

 

Aktivity na kterých bude spolupracovat škola se Správou CHKO Kokořínsko

téma                                                        termín                                      třída

Život v lese                                               28.4. 2009                              I.A+ I.B

Lesní patra                                               5.5. 2009                               II. + III.

Smyslové vnímání                                     7.5. 2009                             IV. + V.

Jaro v lese                                               14.5. 2008                              VI. + VII.

Druhy stromů                                           19.5. 2009                              VIII.

Poznávání rostlin                                     21.5. 2009                              IX.

Druhy stromů, smysl.vnímání                  26.5. 2009                            PT1 + PT 2

V rámci projektu bude probíhat aktivita Otvírání studánek.

Popis aktivit

22.3. 2009        otvírání studánky U skokana v 10,00 hod sraz u školy- s sebou:nářadí a chuť pomoci přírodě

23.3. – 9.4. 2009 jednotlivé ročníky zpracují zvolené téma z projektu Voda

8.4. 2009             Vodnické rejdění v Nedamově od 10,00 hod – soutěže, Vodnické vysvědčení

22.4. 2009           Velká vodní cesta – putování po stanovištích s vodnickými úkoly

 

 

 

Školní rok 2009/2010

V letošním školním roce si třídy opět vybíraly z témat projektu.

Rozpis témat, tříd a termínů

termín třída téma
říjen III. Jak žijí houby v lese?
říjen II.A Hra na veverky a zásobárny
říjen II.B Hra na veverky a zásobárny
říjen V. Co potřebují k životu?
říjen PT2 Rekordy přírody
listopad PT 1 Seznámení se stromy
listopad VIII. Komu les patří a kdo se o něj stará
listopad VI. Druhy stromů
leden-únor IX. Krajina v zimě
březen- květen I. Život stromu
prosinec-leden IV. Zima,sníh

Druháci si zahráli na veverky a objevili při tom spoustu podzimních zajímavostí lesa.

Děti v lese

Autor : 9.Leden 2014 v "Les ve škole, škola v lese", Akce školy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Děti v lese

VIII.ROČNÍK Projekt „ZELENÉ PROFESE“ -V rámci tohoto projektu jsme s dětmi měli tu možnost vyzkoušet si práci lesníka a dozvědět se, co je vůbec jeho pracovní náplní. Dále jsme spolu s paní učitelkou na přírodopis zkoumali výskyt semenáčků v okolí a měřili jejich světelnost v luxech. Tato zkušenost byla pro nás velmi užitečná, protože se nyní více díváme v lese na zem, abychom nějaký nový mladý stromeček nezašlápli. Vždyť by byla škoda přijít o strom, který jednou mohou vidět naše děti dětí.   II.ROČNÍK VYCHÁZKA DO LESA KE HŘBITOVU...

číst celé

Sázení

Autor : 14.Listopad 2013 v "Les ve škole, škola v lese", Akce školy, Ekoškola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sázení

V úterý 12.11. 2013 bylo vysázeno 6 dubů letních při cestě ke hřbitovu v Dubé. Žáci deváté třídy  ve spolupráci s ekoložkou města Dubá  Zuzkou Martínkovou a zaměstnanci města upravily jámy k výsadbě a společně sazenice vysadili. Sazenice městu bezplatně poskytla Společnost přátel přírody Čmelák z...

číst celé

Les ve škole 2013/2014

Autor : 29.Říjen 2013 v "Les ve škole, škola v lese", Akce školy | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Les ve škole 2013/2014

                  Mezinárodní program o lese, který běží ve 21 zemích světa, zapojeno 380 základních škol z ČR.   Koordinátor pro ČR je Sdružení TEREZA se sídlem v Praze. www.lesveskole.terezanet.cz Minimum pro účast v programu: 2x ročně za školní rok umožnit dětem zažít výuku v přírodě. Žák, který se účastní programu: má rád les zkoumá les pečuje o zelená místa šetří a upřednostňuje...

číst celé

Den míru

Autor : 21.Září 2013 v "Les ve škole, škola v lese", Akce školy, Ekoškola | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den míru

Ekoškola Dubá v akci pro mír 21. září je podle usnesení OSN mezinárodním dnem míru. Tisíce škol  ve 120 zemích světa se proto rozhodlo zasadit v tento den strom a zapojit se do kampaně Plant a Tree for Peace. Sázení stromů je vynikající příležitostí, jak strávit den ve volné přírodě a o stromech se také něco dozvědět. Proč právě strom? Strom je pro nás symbolem života, čistého ovzduší a dlouhověkosti. Symbolické sázení stromů Plant a Tree for Peace, neboli Zasaď strom pro mír, je součástí roční kampaně na podporu životního prostředí a míru na...

číst celé