JUNIOR NÁBOJ

Ani v silné konkurenci jsme se neztratili

V pátek 23.listipadu se naše škola účastnila soutěže Náboj Junior 2018. Je to mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků 2.stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z České republiky, Slovenska a Polska. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů. Průběžné výsledky jsou online zobrazovány na webu https://junior.naboj.org/.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým u některého z nich dospěje k výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává. Na Gymnáziu Česká Lípa reprezentovali dubskou školu dva žáci devátého a osmého ročníku. V silné konkurenci gymnázií a velkých základních škol z České Lípy a Nového Boru se vůbec neztratili. Obsadili krásné 7.místo!

Gratuluji a děkuji za pěknou reprezentaci.

Mgr. Miroslava Sochová