Akce školy

Konference

Opět za rok?

  1. 4. se v České Lípě v Jiráskově divadle uskutečnila konference Právo, děti a kriminalita.

Cílem konference bylo setkání odborníků a posluchačů z řad příslušníku Policie ČR, sociálních a pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, mládeže a všech, kteří s těmito tématy přicházejí každodenně do styku.

Přednášejícími byli odborníci z oblastí kyberkriminality, návykových látek, trestního práva, rodinné terapie a členové organizací, kteří se orientují na pomoc obětem trestného činu.

Zejména přínosný byl příspěvek kpt. PhDr. Jana Melšy na téma kyberkriminalita. V dnešním digitálním světě je potřeba chránit děti již od prvních kontaktů s virtuálním prostorem. Tuto úlohu by měla plnit především rodina, která za děti odpovídá. Sociální sítě jsou přístupny až od 13 let věku, ale spousta dětí na nich pracuje již v mladším věku a rodiče nemají přehled, co se na nich odehrává. Vznikají situace, kdy policie řeší vyhrožování, vydírání či pornografii – mobilní telefony jsou běžnou výbavou dětí. Anonymita, která se nabízí je pro někoho lákavá a závadové jednání je pak v rozporu se zákonem.

O drogové scéně a dostupnosti návykových látek na okrese Česká Lípa hovořil por. Mgr. Jan Pazderka, komisař Služby kriminální Policie a Vyšetřování ÚO PČR Česká Lípa. Drogy jsou v současné době velkým lákadlem pro „náctileté“. Marihuana patří mezi velmi vyhledávané a bohužel i dostupné drogy, ale ono to začíná již kouřením v mladší školním věku. Rodiče tolerují kouření, nemají přehled o využití volného času svých dětí a to pak přechází v problém drogové závislosti, kdy už je pozdě. Rodina je základem pro výchovu i chování dětí, škola se snaží žáky poučit o škodlivosti závislostí.

JUDr. Karolína Truhlářová seznámila s činností soudu ve vztahu k dětem a mladistvým a nahlížením na trestnou činnost páchanou dětmi a mladistvými. Do patnácti let věku se mohou děti dostat před soud, což mnoho dětí netuší.

Mgr. Aleš Vaněk, lektor a vedoucí Centra poradenských služeb nabídnul pohled na problematiku rodinné terapie. Mgr. Jana Blažková představila aktivity organizace Bílý kruh bezpečí a Ing. Juraj Hlavatý předal informace o poradenských aktivitách PMS, zejména možnostech pomoci obětem trestných činů.

Jako největší pozitivum akce shledávám profesionalitu přednášejících, jejich osobní zkušenosti, využití konkrétních případů a možnost diskuze k daným tématům.

 

Mgr. Veronika Zítková

Mgr. Jindřiška Skalická

ZŠ Dubá – příspěvková organizace

 

Read More

Orientační běh Deštná

  1. ročník orientačního běhu Deštná

 

Konal se v pátek 10. května 2019 v areálu DD – Deštná.

Akce se zúčastnila družstva dětských domovů z Krásné Lípy, Hrádku nad N.,

Frýdlantu, Liběchova, Deštné, Litoměřic a školy z  Dubé.

Příjemné chladnější počasí, lehká přeháňka.

Za naší školu běželi Adam a Eva Marešovi, Natálie, Marek a Claudie Hruškovi, Václav Krs, David Kadleček, Ivana Adamíková, Petr Stehlík, Denis Švec a Sean Martin Garrihy. Terén byl velmi dobře připravený a náročný, vybíhalo se opačným směrem než v předešlých letech- běžci nejdříve klesali silnici, a pak je čekal dlouhý výběh do stráně na samý vrchol okruhu.

Sběh do cíle už byl snadný, jenom se nesměly přehlédnout kontroly.

Ocenění získali Claudie a Václav Krs za 3. místo ve své kategorii a 2. místo obsadil David Kadleček.

Vydařilo se nám i počasí, takže děti si dobře zasoutěžily.

Do vyhlášení výsledků měly děti spoustu doprovodných radovánek.

Vše se obešlo bez újmy na… Jen v cíli byly děti červenější, než když vybíhaly na trasu.

Read More

Z historie města

Poznáváme historii našeho města

V pátek 10.5.2019 bylo v rozvrhu hodin jediné téma – čtenářská gramotnost.

Během prvních dvou vyučovacích hodin ve třídě jsme zpracovali historii našeho nejbližšího zámku – Nového Berštejna. Zjistili jsme, že zámek nechal v druhé polovině 16.století postavit Adam Berka z Dubé. Během dalších staletí se vystřídalo několik vlastníků a v současné době je majitelem pan Miroslav Slezák, se kterým jsme se domluvili na malé prohlídce. Proto jsme na další dvě vyučovací hodiny opustili třídu a v očekávání „jak to tam vypadá“ jsme šli na zámek. Čekala nás otevřená brána a tak jsme prošli přes nádherný park až k samotnému zámku, kde nás uvítal pan majitel. Připravil nám fotografie, na kterých jsme viděli, v jakém stavu byl zámek v době, kdy ho kupoval. Žáci si obrázky se zájmem prohlíželi, protože takto zdevastovaný objekt nečekali. Poté nás pan Slezák seznámil se současným stavem a umožnil nám nahlédnout do reprezentativních prostor a přilehlého parku. Za návštěvu zámku moc děkujeme.

Díky čtenářské gramotnosti jsme mohli porovnat informace získané z internetu s reálnou současností a někteří z nás zjistili, co se vlastně za zámeckou zdí nachází.

 

Sedmáci a tř.uč. Mgr.Miroslava Sochová

Read More

Den matek v družině

Read More

Finanční gramotnost

Read More

Pamětihodnosti – téma čtenářské gramotnosti

Read More