Školní družina

Projekt branná výchova

V úterý 25. 6. 2019 jsme malým kurzem první pomoci ukončili dvouletý projekt, nazvaný Rozvoj občanských kompetencí – což je v podstatě obdoba dříve vyučovaného předmětu – Branná výchova,

o kterém se znovu uvažuje pro zavedení do učebních osnov.

Projektu, který probíhal ve spolupráci s UJAK Praha, se zúčastnilo deset škol z Libereckého kraje.

Každý měsíc projektu byl zakončen testem a informace z těchto testů mají být využity při přípravě výukových materiálů.

Žáci se postupně naučili, jak se správně zachovat v mimořádných situacích, které je mohou v životě potkat. Naučili se např., jak se zachovat při vyhlášení mimořádné události, jak přivolat kompetentní pomoc, co dělat při nehodě, při setkání s požárem, jak předejít úrazu, jak se správně chovat na silnici, jak postupovat při nálezu injekční stříkačky či jak ochraňovat životní prostředí.

Kromě teoretické části jsme společně navštívili např. hasičskou stanici v Dubé, krajskou hasičskou stanici v Liberci, EKOpark v Liberci či policejní stanici v Doksech (všem moc děkujeme za vstřícné přijetí).

Do školy jsme dostali od garanta projektu mnoho krásných pomůcek, které jsou nyní k dispozici všem žákům naší školy (jedná se především o úžasné pomůcky k procvičování první pomoci).

Věříme, že naše dvouletá práce měla smysl.

S partnerem UJAK Praha uvažujeme o další spolupráci.

Zdeňka Krausová, vychovatelka ŠD

 

 

 

 

Read More

Divadlo v družině

Již podruhé žáci z družiny zahráli divadlo pro ostatní žáky. Jakub Novák a Ema Jankotová byli hlavními herci. Představení zvládli a dokázali zaujmout obecenstvo. Všem se hra líbila.

Read More

Květinový den v družině

Česká republika každým rokem vyhlašuje “ Český den boje proti rakovině „. I družina se do této akce zapojila. Odpoledne jsme se vydali do ulic a obchůdků našeho města, abychom tuto akci podpořili. I když  nám počasí moc nepřálo, lidé  si od nás rádi kytičku koupili. A tak tato akce splnila svůj účel a o to nám jde především.

Read More

Den matek v družině

Read More

Čarodějové a čarodějky v družině

V úterý dne 30. dubna 2019 navštívili  družinu čarodějové a čarodějky. Jak jim to slušelo, podívejte se !

Read More

Výrobky k zápisu

Dne 4. 4.2019 probíhá na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Naše družina se do akce zapojila tím, že pro budoucí  prvňáčky vyráběla dárečky. Klárka vyrobila lízátkové kytičky, Zdena záložky a já stojánky se zvířátky.

Read More