Opičí dráha

Autor : 18.Březen 2016

Dne 16.března 2016 se konala akce školní družiny „Opičí dráha“. Úkolem dětí bylo překonávat překážky, které jsme jim s kolegyní v tělocvičně připravily.Kličkovaly mezi kužely,skákaly přes švihadlo, prolézaly tunelem, proskakovaly přes obruče, přitahovaly se po lavičce aj.Bylo to o to zajímavější,nebotˇ děti byly zařazeny do družstev, ve kterých soutěžily.A protože se chovaly v zásadách fair play ,které jsme jim před zahájením přečetly , čekal je na konec diplom a sladká odměna.

P1330841 P1330842 P1330843 P1330844 P1330879 P1330881 P1330882 P1330888 P1330889 P1330890 P1330892 P1330893 P1330894 P1330896 P1330897 P1330898 P1330901 P1330903 P1330906