V úterý 25. 6. 2019 jsme malým kurzem první pomoci ukončili dvouletý projekt, nazvaný Rozvoj občanských kompetencí – což je v podstatě obdoba dříve vyučovaného předmětu – Branná výchova,

o kterém se znovu uvažuje pro zavedení do učebních osnov.

Projektu, který probíhal ve spolupráci s UJAK Praha, se zúčastnilo deset škol z Libereckého kraje.

Každý měsíc projektu byl zakončen testem a informace z těchto testů mají být využity při přípravě výukových materiálů.

Žáci se postupně naučili, jak se správně zachovat v mimořádných situacích, které je mohou v životě potkat. Naučili se např., jak se zachovat při vyhlášení mimořádné události, jak přivolat kompetentní pomoc, co dělat při nehodě, při setkání s požárem, jak předejít úrazu, jak se správně chovat na silnici, jak postupovat při nálezu injekční stříkačky či jak ochraňovat životní prostředí.

Kromě teoretické části jsme společně navštívili např. hasičskou stanici v Dubé, krajskou hasičskou stanici v Liberci, EKOpark v Liberci či policejní stanici v Doksech (všem moc děkujeme za vstřícné přijetí).

Do školy jsme dostali od garanta projektu mnoho krásných pomůcek, které jsou nyní k dispozici všem žákům naší školy (jedná se především o úžasné pomůcky k procvičování první pomoci).

Věříme, že naše dvouletá práce měla smysl.

S partnerem UJAK Praha uvažujeme o další spolupráci.

Zdeňka Krausová, vychovatelka ŠD