Ve středu 22. května si žáci 7.třídy prohlédli zvláštní interaktivní vlak, který zastavil na hlavním vlakovém nádraží v České Lípě. Ten sem poprvé zavítal s projektem REVOLUTION TRAIN a je známý jako Protidrogový vlak. Letos se zastaví ve více než 110 městech České republiky.

Žáci se během 90 minut stali účastníky příběhu dívky, která spadla do drogové závislosti, a prožijí ho s ní. Osud dívky je demonstrován v šesti vagónech, ve kterých se pozorovatelé ocitnou v drogovém doupěti, protidrogové cele a také u policejního výslechu.

Cílem projektu je upozornit na rizika drog, včetně alkoholu a cigaret, a odradit tak děti od jejich užívání. Žáci by se měli zamyslet nad tím, jak je snadné drogám propadnout, a jak je těžké se závislosti zbavit.

Mgr. Miroslava Sochová