Taneček se včelami

Autor : 14.Červen 2017

V rámci aktivit projektu Menu pro změnu, ve kterém je Ekoškola Dubá zapojena již druhým rokem a jehož garantem je Sdružení TEREZA Praha a Glopolis, se vydaly děti na exkurzi do Včelařství Dobrovolný, Taneček u Stvolínek.

Čekalo na ně milé uvítání, zajímavé informace a praktické ukázky z běžného života na včelí farmě. Děti aktivně uplatnily své znalosti z hodin přírodopisu, takže paní ředitelka, která předmět vyučuje, byla určitě spokojená. Při návštěvě úlů děti vyzbrojené klobouky hledaly včelí královnu. Tu pak označily číslem a vrátily zpět k ostatním. Dokonce si pochovaly i trubce. V dílně si prohlédly a vyzkoušely výrobu rámečků.

Následně si zkusily odvíčkování a sledovaly při práci medomet. Ochutnaly medík přímo u včeliček v plástvi. V cíli na ně čekaly sklenice s medem, který si mohly odvézt domů. Dokonce si samy udělaly voskovou svíčku, kterou potěšily doma.

Celou návštěvu doprovázela psí jezevčice a koťátka, která se nechala hladit a nosit.

Doba strávená na včelí farmě dětem přinesla úžasný zážitek, za který děkujeme manželům Dobrovolným. Přejeme jim, ať se daří jim i včeličkám!