Terénní expedice

Autor : 9.Červen 2017

Terénní exkurze do mokřadů

 

V úterý 6.6. se vydali šesťáci a sedmáci z Ekoškoly Dubá na cestu do mokřadů u Jablonného. S průvodci sledovali vývoj tohoto místa od zámecké zahrady přes zarostlou pustinu s černými skládkami až po současnou revitalizaci do podoby mokřadního parku.

Procházeli přes haťové chodníky, zkoumali mokřadní rostliny a živočichy. Přímo v terénu mohly děti zjistit, co všechno je třeba udělat, aby lokalita nadále sloužila pro lidi a pro přírodu.

Společné putování bylo zakončeno příběhem ropušího pulce z tůňky.

Broďáky, hadoviště, kameny ve vodě připravené k přeskoku, žabí kvákací koncert, čapí rodinka na komíně, zkoumání vodní breberek lupou – to jsou mimořádné zážitky z exkurze.

Všichni včetně učitelského doprovodu si užili zkoumavé a poznávací dopoledne.

Děkujeme Společnosti přátel přírody ČMELÁK za pozvání.

Mgr. Jana Mašková