Třeťáci v knihovně

Autor : 16.Červen 2017

Třeťáci v knihovně

  1. června jsme navštívili knihovnu v Dubé. Paní učitelka nám domluvila povídání o historii města Dubá s naší knihovnicí Luckou Heringovou. Moc jsme se těšili. Mile nás přivítala nejen Lucka, ale i pěkné prostředí knihovny. Pěkně jsme se uvelebili na pohodlných polštářích. V úvodu nás Lucka seznámila s plánem našeho setkání, obdrželi jsme pracovní listy, které jme během povídání o historii Dubé samostatně vyplňovali a odpovídali na otázky. Vyprávění bylo zajímavé, podložené mnoha obrázky. Dozvěděli jsme se, že první zmínka o Dubé je již z roku 1253, že prvním nejvýznamnějším šlechtickým rodem byli Berkové z Dubé, že s Dubou je spjata významná osobnost – Karel Hynek Mácha, že Dubá měla tři kostely a mnoho dalších zajímavostí. Po té jsme si všichni zkontrolovali odpovědi a milým překvapením byla sladká odměna. Pak následovala řada dotazů, na které nám Lucka s trpělivostí odpovídala. Na závěr ještě zbyl čas na vypůjčení knížek a časopisů.

Moc děkujeme slečně Lucce Heringové za pěkné vyprávění a spoustu nových poznatků o našem městě.                                                 Třeťáci s p. uč. Kadlečkovou