V pondělí 6.5. 2019 proběhla mezi Ekoškolou Dubá a partnerskou školou ze Slovenska – ZŠ Zlaté Moravce- videokonference na téma Odpady. Obě strany si připravily dotazy na danou tématiku. Dozvěděli jsme se, že: slovenská škola netřídí, začali, ale odpad ze tříd šel do směsi – v současné době řeší kontejnery na separaci ke škole, aby mohli od září zahájit separaci znovu – bioodpad netřídí – nedojedené jídlo od oběda si mohou děti odnášet domů, čímž se sníží množství odpadu z jídelny. Dobrá inspirace pro nás. V projektu Zelená škola / u nás Ekoškola/ jsou zapojeni 4 roky, my už 13 let.

Následovaly otázky z běžného života škol – slovenská škola má 420 žáků/je jednou tak velká, než naše/ , 3 pány učitele /to je stejné/ , počty dětí ve třídách jsou také podobné, vybírají si z jednoho jídla , ale několika příloh.

Výměna zkušeností byla velmi příjemná a obohacující. Děkujeme kamarádům ze Slovenska a těšíme se za měsíc na další setkání.

 

Po konferenci jsme zasadili buk lesní v areálu školy, který jsme dostali na setkání BUKVICE 2019 v České Lípě. Ať nám dobře roste!

Jana Mašková a ekotýmy tříd