Poznáváme historii našeho města

V pátek 10.5.2019 bylo v rozvrhu hodin jediné téma – čtenářská gramotnost.

Během prvních dvou vyučovacích hodin ve třídě jsme zpracovali historii našeho nejbližšího zámku – Nového Berštejna. Zjistili jsme, že zámek nechal v druhé polovině 16.století postavit Adam Berka z Dubé. Během dalších staletí se vystřídalo několik vlastníků a v současné době je majitelem pan Miroslav Slezák, se kterým jsme se domluvili na malé prohlídce. Proto jsme na další dvě vyučovací hodiny opustili třídu a v očekávání „jak to tam vypadá“ jsme šli na zámek. Čekala nás otevřená brána a tak jsme prošli přes nádherný park až k samotnému zámku, kde nás uvítal pan majitel. Připravil nám fotografie, na kterých jsme viděli, v jakém stavu byl zámek v době, kdy ho kupoval. Žáci si obrázky se zájmem prohlíželi, protože takto zdevastovaný objekt nečekali. Poté nás pan Slezák seznámil se současným stavem a umožnil nám nahlédnout do reprezentativních prostor a přilehlého parku. Za návštěvu zámku moc děkujeme.

Díky čtenářské gramotnosti jsme mohli porovnat informace získané z internetu s reálnou současností a někteří z nás zjistili, co se vlastně za zámeckou zdí nachází.

 

Sedmáci a tř.uč. Mgr.Miroslava Sochová