Zápis do 1. třídy

Autor : 8.Březen 2018

Milý budoucí prvňáčku,

již brzy Tě čeká důležitý krok – staneš se školákem. Proto Tě zveme do naší školy k zápisu do první třídy. Školou Tě provedou známé pohádkové postavy a ukážou Ti, jak vypadají naše třídy. Bylo by hezké, kdyby sis připravil nějakou básničku nebo písničku.Těšíme se na Tebe a doufáme, že se Ti bude v naší škole líbit.

 Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy se uskuteční 5. dubna 2018 do 13 : 00 hodin do 17: 00 hodin v budově Základní školy Dubá, Dlouhá 113. K zápisu přineste, prosím, rodný list dítěte,Váš občanský průkaz, vyplněný dotazník a žádost o přijetí.

 Rady pro usnadnění vstupu dítěte do školy:

 Věnujte dítěti soustředěnou pozornost při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi.

 

  1. Doufám, že se bude Vašim dětem ve škole líbit a budou zažívat spoustu úspěchů.plakát