Pracovní schůzky 2018 -2019

10.10.2018                                 1. pracovní schůzka

Program:

  1. Kontrola Ekotýmů
  2. Určení zapisovatele schůzky
  3. Představení členů Ekotýmu
  4. Rozdání sešitů na schůzky
  5. Seznamovací hra
  6. Připomínky, různé, dotazy

ad 1. Provedl Ekotým 7.ročníku

ad 2. Zapsal Ekotým 7.ročníku – Terka Krsová

ad 3. Každý se představil svým jménem a kterou třídu zastupuje

ad4. Ekotým 8.ročníku převzal do své péče Ekotým 1.,2.,3. třídy – týká se zápisu do sešitu

ad 5. Seznamovací hra, která proběhla, byla úspěšná/Mám rád všechny v tomto kruhu, zvlášť ty, kteří…/

ad 6. Žádné nebyly.

 

Zapssala Tereza Krsová, Ekotým 7.třídy