Nevšední matematika všedního dne

Ve školním roce 2013/2014 se 20 škol z celé ČR účastní celostátního projektu Nevšední matematika všedního dne (www.nmvd.cz), který se realizuje ve spolupráci s EU.

Mezi těmito vybranými školami bude i naše ZŠ Dubá. Cílem projektu je vytvoření doplňkové online učebnice matematiky a cvičebnice pro testování a domácí přípravu v aplikaci moodle pro druhý stupeň základních škol a pro nižší gymnázia.

Naši žáci 6. – 9. tříd se účastní v průběhu jednoho školního roku pilotáže zpracované učebnice na interaktivní tabuli a vytvoří domácí úkol v programu moodle. Součástí testování bude i závěrečné zhodnocení učebnice nejen učitelem matematiky, ale zapojí se rovněž žáci, kteří s učebnicí pracovali.

Celý projekt by měl žáky motivovat, aby matematiku používali nejen při hodinách ve škole, ale aby ji byli schopni aplikovat i v běžném životě, na všedních situacích.

Mgr.Miroslava  Sochová , garant projektu ZŠ Dubá