Hádanka

Hádanka

23.12.2011 se v teráriu v chovatelském kroužku objevila žlutá vajíčka, velikosti kukuřice. Je  jich asi 50 a jejich rodič se po snůšce o ně nestará. Po 10 – 15 dnech se narodí miminka. Zkuste hádat komu patří. ECVOLBO  ...
Hádanka

SETKÁNÍ S DOPRAVNÍM POLICISTOU

Dne 30.11. 2011 jsme v rámci výuky dopravní výchovy uspořádali akci  v ŠD “ Setkání s dopravním policistou.“ Pozvání přijal tatínek mojí kolegyně L. Plzák. Dětem vyprávěl o chování v dopravě ,seznámil je s důležitými předpisy a také s příklady z praxe....
Hádanka

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Dne 9.11. 2011 se uskutečnila v ŠD akce “ Výtvarná soutěž „.Děti kreslily obrázky na téma : “ pohádková postava „. Každý  z nich si mohl přinést obrázek nebo knížku podle které mohl malovat. Vznikly moc pěkné kresby, které jsme vystavili na...
Hádanka

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Dne 25.11.2011 proběhla akce ŠD „Přírodovědná soutěž“. Pro děti jsme připravili test,který prověřil jak znají přírodu. Mohu říci, že děti  si s jednotlivými úkoly poradily.Ten, kdo vyřešil vše bez chyb dostal sladkou odměnu.     Vypracovala:...
Hádanka

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

Dne 27.9.2011 se uskutečnila akce školní družiny “ Překážková dráha „. K tomu nám posloužily průlezky, které se nachází v okolí školy. Děti musely vyšplhat po síti, sklouznout se, prolézt tunelem, přejít po chůdách a pak přelézt dřevěnou překážku. Já jsem...
Hádanka

FLORBALOVÝ TURNAJ

Dne 5.10. 2011 proběhla akce školní družiny  “ Florbalový turnaj „. S dětmi jsme šli  do tělocvičny, připravili hřiště a hra mohla začít. Nejprve hrály dívky proti chlapcům a pak už hrála smíšená družstva. Kdo zrovna nehrál, mohl fandit nebo si zaskákat...