Matematika v přírodě.

Pět hodin matematiky v jeden den? No to je hrůza! Tohle asi proběhlo dětem z 5.A , když jsem jim oznámila, že v úterý 16.6. vyrazíme na matematiku ven. Čekalo na ně několik úkolů, ve kterých si zopakovaly základní znalosti z matematiky 5.ročníku. například: Kolk je nás v e skupině? Je to číslo sudé nebo liché? Kolikátého dnes je ? Sečti čísla v datumu a výsledek zaokrouhli na tisíce. Spočítej stromy z Dubé do Nedamova po pravé straně a zaokrouhli na desítky. V nabídce jídel u pana Dolejšího vyber 5 a zapiš jejich ceny. Vypočítej průměrnou cenu za jedno jídlo. Změř výšku a šířku jednoho pole plotu u rybníka a vypočítej obsah. Váhu jednoho buřtíka vynásob počtem dětí ve skupině a výsledek vyjádři v celých kilogramech……v cíli čekal poklad, který bylo velmi obtížné najít. Až po čtyřech nápovědách, ho děti objevily na stromku. Oheň jsme uhasili zodpovědně a do Dubé jsme putovali přes „sýrárnu“.

Tak krásné letní prázdniny přeji všem !

Jana Mašková

Co myslíte, lze učit matematiku v přírodě? Ale ano a jak příjemně. Ve středu 17.6.2020 si tento způsob výuky vyzkoušela třída 5.B. Hodinu jsme začali tím, že jsme zvážili buřtíka, jenž děti později opekly na ohýnku. Při určování hmotnosti došlo zároveň na opakování desetinných čísel. Pak už následovala trasa od školy přes náměstí do Nedamova a na Mlýnek. Po cestě žáci řešili úlohy, v nichž využili znalosti z aritmetiky i geometrie. Celý den se náramně vydařil. Počasí nám přálo, opečená dobrota na ohni chutnala všem. A matematika? Tu zvládnul úplně každý na jedničku!

Mgr. Miroslava Sochová