6. pracovní schůzka 5.6. 2013

Program:

1. Prezence ekotýmů

2.hodnocení celoroční práce

3. Úkolíky pro ekotýmy

 

ad 1. Provedl koordinátor

chyběl ekotým IX. třídy – mimo budovu školy, info  dostane ve čtvrtek

ad 2.  Poděkování za celoroční práci v ekotýmu, přání  a připomínky dětí – žádné, ocenily schůzky ekotýmu během vyučování:)

ad 3. do 20.9. 2013 soutěž tříd ve sběru bylinek

20.6. soutěž ve sběru papíru na školním dvoře od 7:30 – 7:45

24.6. vymyté nádoby na separaci ze tříd a chodeb k JM

Přeji všem veselé prázdniny a těším se na pomoc od září! JM

 

5. pracovní schůzka 26.3. 2013

Program:

1.Prezence ekotýmů.

2. Popisky ke kohoutkům.

3. ŽÁROŠ 2013

4. Výtvarná soutěž Okno do přírody

5. Ekodotazník – sumář.

 

ad 1. Provedel koordinátor Ekoškoly.

ad 2. Ekotýmy hlasovaly o nejvýstižnější popisce. Nejvíce hlasů získala tabulka dana krjčíka ze III. třídy.

Ostatní popisky se vrací do tříd a do 8.4. si třídy vyberou jednu, která bude viset v jejich třídě.

ad 3. Velký plakát na vrata vytvoří : VIII.

popisky- 4 stanoviště-voda,energie,keramika,odpady vytvoří:  IX.

upoutávky po městě vytvoří : V.

na stanovišti budou pracovat ekotým: VIII.

ad 4. do 24.4. 2013 k JM

ad 5. sumář vytvoří Martina Holíková – VIII.

 

4. pracovní schůzka 12.2. 2013

Program:

1. Kontrola prezence tříd.

2. Plakáty k odpadům – poděkování.

3. Soutěž Máme rádi přírodu.

4. Dotazník pro rodiny k odpadům.

5. Separace PET víček.

6. Pomerančová kůra.

7.  IV.-IX. scénář o mobilech.

 

ad 1. Provedl koordinátor Ekoškoly.

ad 2. Všechny ekotýmy se zapojily do aktivity Jak předejít vzniku odpadů.

Plakáty budou vyvěšeny 15.2. 2013 ve městě – ekotým VI. + VII.

ad 3. Soutěž Máme rádi přírodu – vyhlašuje BRONTOSAURUS

termín odevzdání 24.4. 2013 k JM

ad 4. Dotazník na separování v rodinách – TU provede sumář za třídu.

termín odevzdání do 28.2. 2013 k JM

ad 5. Na dvoře je kontejner na PET víčka.

ad 6. Celoročně sbíráme pomerančovou kůru k JM.

ad 7. Scénáře o mobilech – 4.-9. třídy – termín do 18.3. 2013

 

3. pracovní schůzka 18.12.2012

Program:

1. Prezence ekotýmů

2. Zápis schůzky

3. Sběr pomerančové kůry

4. Kontrola nádob na separaci

5. Leták- Jak předcházet vzniku opdaů

6. Měření spotřeby v lednu – ekotým V.

ad 1. provedl koordinátor Ekoškoly

ad 2. zápis schůzky provede ekotým VI.

ad 3. celoročně sbíráme dobře usušenou pomerančovou kůru

ad 4. kontrolu vymytých nádob na separacei ve třídách i na chodbách provede ektým IX. a VIII. díky JM

ad 5. do 20.1.2013 vytvořte leták-plakát-Jak předcházet vzniku odpadů

ad 6. páteční měření spotřeby energií v lednu – ekotým V.

 

 

 

2. pracovní schůzka 20.11. 2012

program:

1. Prezence ekotýmů

2.Zápis schůzky

3.Sběrová soutěž

4.Výsledky monitoringu dopravy

5. DVD Jeden svět na školách

 

ad 1. provedl koordinátor Ekoškoly

ad 2. zápis schůzky provedl ekotým VII.

ad3. 6.12. od 7,15 – 7,45 proběhne soutěž jednotlivců ve sběru papíru na školním dvoře

ad4. Ke Světovému dni Ekoškoly proběhl monitorig dopravy dospělých do zaměstnání. K jeho zpracování se odhodlal ekotým IX. díky. Všem ekotýmům děkuji za vytvoření plakátů!

ad 5. třídy na I.stupni shlédnou během prosince DVD Jeden svět na školách a budou diskutovat na téma ekologické chování

 

 

 

1. pracovní schůzka 3.10.2012

program:

1. Seznámení se členy ekotýmu

2.Zapisovatel schůzky

3.Světový den Ekoškol

 

ad 1. Noví členové, předstvení navzájem

ad 2. Zápis schůzky provede ekotým IX. třídy Diana Maříková

ad 3. 7.11. projekt ZASTAVTE SE – monitorování dopravy dospělých do zaměstnání

tabulky pro monitoring vytvoří: ekotým IX. 10x do 17.10

článek pro tisk napíše: ekotým VIII. do 17.10.

plakáty vytvoří ekotýmy: I. – VII. do 30.10.