Recyklohraní je školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

18.11. se  tohoto programu zúčastnili všichni žáci naší školy. Každá třída měla tak možnost si během jedné vyučovací hodiny vyzkoušet, jak třídění odpadů ovládají. Jednalo se o každodenní odpad, s kterým se běžně setkáváme. Jelikož se tématem odpady naše škola zabývá velmi podrobně, vyskytly se jen drobné chybičky.

V druhé části hodiny měli žáci možnost nakouknout, co se ukrývá např. v automatické pračce, počítači nebo baterii. Menší žáci byli velmi překvapeni, co vše uvnitř objevili a na kolik hromádek by jednotlivé díly museli vytřídit.

Mgr. Jana Pancová