Z rozhodnutí ředitelky školy je na dny 29.6.-30.6. vyhlášeno ředitelské volno pro žáky školy.