Celoroční projekt Rodina v pohybu
cíl – společnými aktivitami rodičů a dětí přispět k upevnění
pozitivních vztahů mezi rodinou a školou
září výšlap na Beškov s hledáním pokladu  20.9. 2014
říjen setkání v tělocvičně
listopad tvoření v keramické dílně
prosinec návštěva krmelce
leden soutěž v bowlingu
únor procházka kolem Dubé
březen pomoc při jarním tahu žab
duben návštěva Pekla
květen  bylinkování
červen loučíme se – opékání

Měsíčních aktivit se mohou zúčastnit rodiče s dětmi, případně prarodiče.