Separujeme

autor: | 13. května 2011 | Aktuality

Naše škola separuje!

Přispět k ochraně životního prostředí můžete i Vy!

Jak?

Že začnete separovat odpad ve Vaší domácnosti !

Co separujeme?

papír

plast

tetrapak (vymytý)

a také  baterie a drobné domácí spotřebiče

Kdy separujeme?

Každý pátek od 7,30 hod. do 7,45 hod. ve vchodu do jídelny

každé úterý od 15,00 hod. do 16,00 hod. v prostorách chovatelského kroužku

nebo

kdykoliv po telefonické domluvě s Mgr.Maškovou : tel. 723 734 892, 487883951-3

Od září 2008 je škola zapojena do projektu Recyklohraní. Každý měsíc řešíme úkola, za který lze získat body do celkového hodnocení zúčastněných škol.

V říjnu to bylo správné odpovězení testových otázek k separaci, v listopadu jsme vytvářeli nádoby pro separaci baterií, v prosinci  to byla literární soutěž ne téma: Kam s ním?

Blíže na www.recyklohrani.cz

Od ledna 2009 zajišťuje odvoz separovaného odpadu firma AVE. Plast separujeme jako celek. Ve druhém pololetí byly ke škole instalovány kontejnery na papír a plasty, bude možné separovat podle potřeby.