Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se koná ve čtvrtek 2.4.2020 od 13:00 do 17:00 v budově školy. Děti, které dovršily šest let věku v období od     září 2013 do srpna 2014 budou zvány dopisem , pokud mají trvalé bydliště ve správním území Dubé. Zákonní zástupci vezmou s sebou – žádost o přijetí, svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Kdo uvažuje o odkladu školní docházky, měl by s dítětem do termínu zápisu navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu ( PPP Česká Lípa tel: 487 521 673, 728 541 505 je nutné se předem objednat) a přijít již s odborným posudkem, doporučením dětského lékaře a žádostí o odklad.

Jak můžete pomoci svým dětem pro úspěšný start ve škole?

Vyprávějte dítěti a čtěte mu, pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin, trénujte změny denního režimu související se školní docházkou, vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, nastavte pravidla a vyžadujte jejich dodržování a kontrolujte, zda umí udržet pořádek ve svých věcech.