Kontakty

Základní škola Dubá  – příspěvková organizace
Dlouhá 113
Dubá 471 41
487 883 951-3

IČO  48282979

 

 

Vedení školy

Ředitelka

Mgr. Jindřiška Skalická – 487 883 951, zsduba@atlas.cz   , skalicka@zsduba.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Mašková, 723734892, 487883952 maskova@zsduba.cz

Ekonomka

Šebková Jana- 487 883 953, sebkova@zsduba.cz

 

Datová schránka školy      aj5qtw7

 

Zmocněnec GDPR

Ing. Luděk Galbavý, galbavy@sbou.cz, +420 602 239 174

 

Školní jídelna

Helena Pavlíková – 487 883 950, jidelna@zsduba.cz

Výchovný poradce

Jana Pytlounová – 487 883 957,  pytlounova@zsduba.cz

na základě domluvy doporučuje externího dětského psychologa a logopeda

 

Metodik rizikového chování

Mgr. Veronika Zítková, 487 883 957, zitkova@zsduba.cz,

 

Koordinátor environmentální výchovy

Mgr.Jana Mašková487 883 952, maskova@zsduba.cz

 

Koordinátor ŠVP , koordinátor  a metodik ICT

Mgr. Veronika Matějková – 487 883 956, matejkova@zsduba.cz

 

Ostatní učitelé

Bc.Tereza Jelenová – 487 883 957, jelenova@zsduba.cz

Tomáš Bartoš – 487 883 956, bartos@zsduba.cz

Mgr.Miroslava Sochová – sochova@zsduba.cz

Mgr.Jana Staňková- 487 883 956, stankova@zsduba.cz

Jana Pytlounová- 487 883 957, pytlounova@zsduba.cz

Mgr. Zdeňka Wagenknechtová – 487 883 956, wagenknechtova@zsduba.cz

Mgr. Jana Pancová  – 487 883 957, pancova@zsduba.cz

Mgr. Ladislav Novotný  – 487  883  957, novotny@zsduba.cz

Mgr. Veronika Zítková – 487 883 957,  zitkova@zsduba.cz

Mgr. Zuzana Šťastná  – 487 883 957,  stastna@zsduba.cz

Mgr. Jana Konopačová, 487 883 956, konopacova@zsduba.cz

asistenti pedagoga

Veronika Pejpalová

Žaneta Holoubková

Klára Strnadová

Kateřina Hendrychová

Adriana Velebná

Jitka Blajdová

Miriam Kubíčková

Vedoucí školní družiny

Lenka Treutnerová  487883955

Vychovatelky

Krausová Zdena