Projekty

logo

Naše škola spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha na projektu „Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí“, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610. Více informací o projektu naleznete ZDE.

 

 

Název projektu: Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610

Období realizace projektu: březen 2017 až červen 2019

Cílem projektu je podpořit tvorbu občanských kompetencí u žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí prostřednictvím výchovně vzdělávacího programu posilujícího jejich uvědomění si sebe sama v užším i širším společenském kontextu (od úrovně já a rodina, přes úroveň já jako člen různých sociálních skupin, po úroveň já jako občan, Evropan, světoobčan) a rozvíjejícího praktické dovednosti potřebné k ochraně sebe samotného i druhých (ochrana života, zdraví a majetku).

Webové stránky projektu: http://robkobo.ujak.cz/

Příjemce projektu: Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Na projektu spolupracuje 9 základních škol