ŠABLONY OPJAK

Klikni na odkaz:

PROJEKT ZŠ DUBÁ JAK

 

ZŠ DUBÁ JAK


DOBA REALIZACE: 01.09.2023-31.12.2025

NÁKLADY PROJEKTU: 1 027 475,00 Kč

CÍLOVÉ SKUPINY: 

-žáci ZŠ

-účastníci zájmových skupin

-pedagogičtí pracovníci ZŠ, ŠD,ŠK

PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA OBLASTI:

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ+ŠD+ŠK

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ+ŠD+ŠK