Školní akce 2008/2009

7.-12.6.2009 Vodácký kurz

 

 

Ve dnech 7. 6.  až 12. 6. se naši žáci zúčastnili sportovního vodácko – turistického kurzu. Hlavní náplní bylo splutí řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova, zdokonalení se v táboření a kempování, seznámení se s historií a kulturními památkami regionu. Celý kurz proběhl ve výborné atmosféře bez větších zádrhelů.  Počasí nám vcelku přálo a užili jsme si spoustu legrace, a to nejen na vodě, ale i v kempech a dokonce i v bývalém grafitovém dole. Navštívili jsme kulturní památky, klášter ve Vyšším Brodě, hrad Rožmberk, hrad a zámek Český Krumlov a historické centrum Č. Krumlova. Poslední večer jsme ochutnali pšeničné placky připravované podle původní staročeské receptury.

 

11.6.2009 Z žáků hasiči

 

Z žáků hasiči se alespoň na chvíli stali žáci IX.třídy, když se v rámci hodin chemie snažili uhasit předem připravený poožár různých látek pod odborným dohledem zástupců Sdružení dobrovolných hasičů města Dubá.Celé akci ale nejprve předcházelo několik hodin strávených v učebně, kde se žáci postupně seznámili s různými typy hasících přístrojůů, druhy požárů a také bezpečnostními pravidly v případě požáru.Více záběrů z této akce naleznete ve FOTOGALERII

 

 

3.6.2009 Exkurze na vojenské letecké základně v Kbelích

 

 

  Ve středu 3.6.2009 se žáci V.třídy a další žáci II.stupně se zájmem o letectví vydali po stopách letecké minulosti a nahlédli také do současnosti. V leteckém muzeu v Kbelích se seznámili s vojenskými leteckými veterány, které létali nejen pod vlajkou ČR či ČSSR, ale také dalších zemí.Poté pod „velením“ nadpraporčíka Ondřeje Pavlíčka  se seznámili s letovým provozem vojenského letiště v Kbelích. Zjistili, jak důležití jsou na tomto místě hasiči a jakou technikou jsou vybaveni, proč chovají na letišti dravce a navíc si mohli prohlédnout helikoptéru, připravenou vzlétnout s náměstkem ministra obchodu.

24.5.-29.5.2009 Škola v přírodě Dolní Prysk

  V této době mohli obyvatelé Dolního Prysku a Kamenického Šenova potkávat spousty malých dětiček s ruksáčky na zádech a úsměvem na rtech. Byli to prvňáčci a druháčci z naší školy. Ačkoliv mají malé nožičky, nachodili za celý týden okolo 30 km. Jejich cesty vedly na Panskou skálu, Zámecký vrch, do sklárny Bratří Jílků, k Riedlově jeskyni a po okolních lesích a lukách.Velký ohlas u dětí měla návštěva Policie ČR SSVČK Ústí nad Labem. Policisté předvědli ukázky z výcviku psů: aportování, hledání osoby, zadržení útočníka, poslušnost. Dětem se na škole v přírodě moc líbilo a hodně jim chutnalo a už se těší na příští školu v přírodě. 

 

18.5.-22.5.2009 Cesta proti násilí

 

 

  V rámci Preventivního programu naší školy proběhla v týdnu od 18.5.-22.5. 2009 akce s názvem Cesta proti násilí. Šlo o dvouhodinový program, kterého se zúčastnily postupně všechny třídy školy, kromě IX.třídy. Lektorka paní Kubková se snažila prostřednictvím zajímavých aktivit odkrýt vztahy mezi dětmi v rámci třídy, popřípadě odhalit problémy v komunikaci mezi dětmi vzájemně nebo mezi dětmi a učitelem. Program doplňovala přítomnost stafordky Kery, která byla důkazem toho, že nezáleží na rase psa, ale na rukách, které ho vychovávají. Děti si program užily, učitelé rovněž. S paní lektorkou se učitelé setkají v přípravném týdnu nového školního roku, kdy pro ně připraví aktivity zaměřené na upevňování kolektivu, na posilování vzájemné komunikace mezi učiteli.

15.5.2009 Družinové řádění s půlnočním překvapením

 

 

V pátek 15.5.2009 opět zůstaly některé děti „poškole“.Místo opisování  školního řádu či opakování násobilky se ale věnovaly zcela odlišným věcem, tentokráte zde zůstaly rády!

Nejprve si všichni společně u klavíru v družině zazpívaly za doprovodu p.Radky Plickové, to aby „chytly“ tu lepší náladu a pak už vyrazily řádit – do nové zahrady v MŠ.

Řádění ale stálo plno energie a bylo potřeba ji doplnit, než vyrazí na „strašidelnou hradní“ cestu! Na řadu tak přišly buřtíky, které si sami účastníci opekli a proto chutnaly tak výborně.

Noc strávili ve školní družině spolu s vedoucí vychovatelkou Lenkou Treutnerovou a vychovatlekou školního klubu Janou Pravdovou.

Více foteček a informací o akci naleznete v záložce Školní družina a klub

30.4.2009 Čarodějnické rejdění v družině

 

 

  Dne 30.4. se v naší škole zastavily před svým sletem malé čarodějnice a čarodějové z nejbližšího okolí- zalíbila se jim akce pořádaná školní družinou a školním klubem:“ČARODĚJNICKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE“.Nejprve, na módní přehlídce, jste si mohli prohlédnout nejnovější čarodějnické kostýmy, jejich fotky si můžete prohlédnout i na stránkách školní družiny.

Pak se všichni zúčastnění přesunuli na hřiště, kde si mohli porovnat své čarodějnické síly v různých disciplínách – hod smetáčkem na cíl, hod koštětem do dálky apod. Na závěr celého klání pak všichni obdrželi „Osvědčení čarodějnických učňů“.

Naše poděkování patří paní Žalovičové, která při soutěžích pomáhala našim vychovatelkám.

 

28.4. a 5. 5. 2009 Les ve škole, škola v lese

  První třídy vyrazily 28. dubna směrem na Mlýnek a Barboru. Cestou si děti prohlédly rostliny v lese a na louce, dostaly pracovní list a společně v něm odhalovaly, jak roste les, jak vypadá v různých ročních obdobích a která zvířátka se schovávají na stromě.  na závěr postavily pěkné lesní domečky pro skřítky a trpaslíčky. Druháci a třeťáci zavítali do lesa o týden později, 5. května. Jejich putování vedlo nejprve k Černému rybníku v Nedamově. Odtud jejich kroky vedly po červené turistické značce k rozcestí Nad Mlýnkem. Pozorováním lesa zjistili, že les má několik pater. Na cestě zpět ke škole děti ještě porovnávaly rozdíly mezi jednotlivými jehličnatými stromy. 

 

28.4.2009 Testování COMDI

 

 

  V průběhu měsíce dubna proběhl na škole projekt, který realizuje Republikové centrum vzdělávání s.r.o.Tento projekt „Volba budoucího povolání žáků Libereckého kraje“ přináší možnost lépe se rozhodnout žákům,budoucím absolventům naší školy, pro své budoucí povolání.

Jde o jednu z dalších metod kariérového poradenství na škole.Samotný projekt se skládá ze tří částí:úvodního motivačního pohovoru,samotného testování , které probíhá na počítači a rozboru výsledků, včetně osobního pohovoru se žákem či jeho rodiči. Tímto testem by měli projít zájemci VIII.ročníku ještě v listopadu tohoto roku. Více info naleznete na stránkáczh :www.rcv.cz

 

23.4.2009 „Láska ano, děti ještě ne“

 

 

Dne 23. 4. se devět žáků osmé třídy zúčastnilo v České Lípě přednášky „Láska ano, děti ještě ne“.Dostalo se jim uceleného a srozumitelného výkladu o možnostech antikoncepce.

Přednáška byla doprovázená powerpointovou prezentací, zajímavostmi ze sexuálního života a příklady z praxe.

Ohlas u žáků byl velmi pozitivní a program byl jistě přínosem pro budoucí pohlavní život všech zúčastněných.

 

8.4.2009 Vodnické rejdění

 

 

  Ve středu 8.4. v areálu školy proběhlo Vodnické rejdění v rámci projektu Otvírání studánek. Třídy se zapojily do čtyř aktivit: přenášení vody  vlžící z nádoby do nádoby na čas, luštění vodnické doplňovačky s tajenkou – Jméno žabího mimina je? , třídění živočichů podle místa, kde žijí a konečně se sčítal počet vodníků a vodních víl. Zelené řádění bylo zakončeno předáním Vodnického vysvědčení. 

A jak se třídy umístily? 1.místo – I.A, IV., 1.praktická – 30 bodů, 2.místo- V.třída – 29bodů,3. místo – VII.třída – 27 bodů, 4. místo – II. třída – 24 bodů, 5. místo – 1.B, 2.praktická – 23 bodů, 6. místo – VI., III. třída – 20 bodů, 7.místo – VIII. třída – 15 bodů, 8.místo – IX. třída – 13 bodů

7.4.2009 Velikonoční jarmark

 

 

  K tradicím naší školy patří bezesporu Velikonoční jarmark, který  letos proběhl v úterý 7.4. od 15,30 v prostorách školní jídelny.Před otevřením jarmarku uvítal návštěvníky pěvecký sbor s paní učitelkou Mgr.Janou Staňkovou. Naladil všechny na jarní veselou notu, a pak začlo nakupování. Třídy si pro letošní rok připravily bohatou nabídku nejrůznějších velikonočních ozdob, a tak bylo z čeho vybírat.

Součástí jarmarku byla i výstava děl z keramické dílny.

2.4.2009 Filmový festival Jeden svět 2009

 

 

Ve čtvrtek 2.4.2009se žáci 8.a 9.ročníků v rámci multikulturní výchovy zúčastnili spolu s Bc.Valovou 11.ročníku mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Novém Boru.Tento „festival pro 1.dospělou polistopadovou generaci“ je pořádán společností Člověk v tísni. Poprvé se konal v roce 1999 a v roce 2007 byl oceněn organizací UNESCO prestižním Čestným uznáním za výchovu k lidským právům.Záštitu nad festivalem převzali takové osobnosti jako Václav Havel, Karel Schwarzenberg, Václav Jehlička,ministr kultury,Alexandr Vondra a také primátor hlavního města prahy Pavel Bém.

Pro žáky 2.stupně  ZŠ  byla určena  kolekce Jeden svět pro studenty. Dokumentární filmy z této kolekce se zabývají vždy aktuálními tématy současného světa a jsou doprovázeny diskusním fórem po jejich shlédnutí.

Naši žáci shlédli zajímavý dokument FOTBALISTKY Z KÁBULU, který se zabýval postavením žen v islámské společnosti.

2.4.2009 Sluníčkový den

 

 

 

Dne 2. 4. 2009 se naše škola zúčastnila sbírkové akce na pomoc pěstounským rodinám nadace Rozum a citVe škole i po obci žáci nabízeli sluníčka ve formě placek za 30 Kč,podařilo se tak vybrat 845 Kč.

Poděkování patří žákům 7. třídy Tomášovi Pavlíkovi, Kubovi Sloupovi, Dominice Melicharové a Báře Krupičkové,také ostatním jejich spolužákům, učitelům a občanům, kterým není lhostejný osud opuštěných dětí.

23.3.2009 Čištění studánek

 

 

  V neděli 23.3. se sešli pomocníci na čištění a otevření studánky U skokana v Nedamově. Kromě dětí z oddílu Bodlinky přišly i děti z první a druhé třídy a šest mladých dubských hasičů. Cestou ke studánce jsme posbírali pytel odpadků, do kterého přibyly i nálezy z okolí studánky. Potok lemující cestu do Nedamova jsme osvobodili od nánosů větví, prken i polystyrénu. Práce nám šla od ruky, a tak se studánkové zákoutí  změnilo do krásna. Klíčem jsme studánku otevřeli pro letošní rok.Děkujeme všem ,kteří se dokázali zvednout v neděli a pomoci přírodě!

25.2.2009 Školní kolo v recitační soutěži

 

 

Ve středu 25. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže.Před komisi složenou z p. Kadlečkové, Mgr.Konopáčové a  Mgr.Wagenknechtové postupně předstoupilo 5 soutěžících v těchto kategoriích . 1.třída, mladší žáci, starší žáci.Umístění :1. místo v kategorii 1.třída bylo uděleno Nikole Lupoměské.

1.místo v kategorii mladších žáků bylo uděleno Karolíně Pangrácové, 2.místo Filipu Krejčímu a 3.místo Lence Doové

1.místo v kategorii starších žáků pak bylo uděleno Kateřině Bouchnerové.

Všem srdečně gratulujeme a děkujeme za krásný umělecký zážitek.

Do okresního kola postupují Karolína Pangrácová a Kateřina Bouchnerová

13.2.2009 Valentýnský den

SVATÝ VALENTÝN- svátek zamilovaných v pátek před jarními prázdninami jsme slavili svátek zamilovaných Sv.Valentýna. Děti již 14 dní předem vyráběly přáníčka pro své kamarády a lásky , které pak vhazovaly do vyzdobené krabice u ředitelny.

V pátek 13.2.2009 po velké přestávce pak zvláštní „pošťáci“ přáníčka doručili adresátům, kterých bylo kolem 70!

Všichni obdarovaní měli obrovskou radost a věřím, že valentýnský den byl pěkným zahájením jarních přázdnin pro všechny.

 

11.a 12.2.2009 zápis do 1.ročníku

 

 

 

Ve středu 11.2.2009 se poprvé otevřely dveře školy našim budoucím prvňáčkům.Hned při vstupu je přivítali pohádkové postavy, každý z budoucích prvňáčků si mohl vybrat tu svou. Pohádková postavička pak jemu i jeho zákonným zástupcům dělala průvodce po labyrintu chodeb pohádkové školy a držela mu pěsti při vykonávání různých úkolů, které si pro naše nováčky připravily učitelky prvního stupně.

Kdo nestihnul zápis v úterý, mohl dorazit i ve středu mezi 15,00 a 16,00 hodinou.

Doufáme, že se dětem chvíle strávené ve škole líbily a budou se od září těšit do našich lavic.

Již třetím rokem budeme otevírat 1.ročník s výukou založenou na genetické metodě čtení.

 

9.2. – 13.2.2009 Medová výstava

 

 

 

V týdnu od 9.2. – 13.2. měli nejen  děti,ale i široká veřejnost  možnost  prohlédnout si výstavu o včelách a všem , co s nimi souvisí.Panely, na kterých je velice srozumitelně a názorně zachyceno včelí dění, byly instalovány v prostorách  jídelny ZŠ Dubá. Kromě základních informací, které zná každý z hodin přírodopisu,se mohli všichni zájemci  dozvědět například kdo jsou mladuška a létavka, kdo bydlí v úlu, jaké druhy medu existují a jaký význam mají včely pro okolní krajinu.

Výstavu zapůjčil škole pan Gotfried a následně bude převezena do městské knihovny v České Lípě.

 

 

3.2.2009 Karneval

 

 

Dne 3.2. 2009 se konal v tělocvičně ZŠ Dubá maškarní karneval. Po příchodu do družiny se děti převlékly do přinesených masek a ve 13,00 společně vyrazily do tělocvičny.Na děti čekala promenáda v maskách, diskotéka, ale i soutěže. Karneval se vydařil, děti si přinesly krásné masky a já jsem měla radost z jejich radosti! Pirát, rytíř, voják, skřítek, šašek, víly, princezny, čarodějnice a další pohádkové bytosti rejdili i tančili. Odměnou dětem byl sladký balíček, který věnovala ZŠ Dubá.Všem se karneval líbil a já se už těším jakou originální maskou mě děti překvapí za rok!Děkuji paní Pejpalové za sladké občerstvení pro děti.Další fota naleznete na stránkách Školní družiny .Lenka Treutnerová, vedoucí vychovatelka

 

31.1.- 8.2.2009 Lyžařský výcvik

 

 

 

V letošním školním roce se pod vedením p.Kadlece, vedoucího lyžařského výcviku, Bc.Věry Valové a Mgr.Henriety Mihálové uskutečnil po delší odmlce lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 21 žáků naší školy v lyžařském areálu Aldrov, Vítkovice v Krkonoších.Po náročném výcviku na svahu následovalo vždy zábavné odpoledne vyplněnéspoustou zábavy nejen v teple místnosti ubytovny Na starém mlýně, ale i venku na sněhu – fotbal v přeskáčích, sniper, ledové sochy, přetahovaná na sněhu atd.Večery pak byly věnovány přednáškám z oblasti zimních sportů, krás a nebezpečí hor, odvážlivci si mohli vyzkoušet jízdu ze svahu i při večerním lyžování.

Zpestřením volného dne byla neobvyklá atrakce – jízda na gumových člunech ledovým korytem, tzv.snowtubing.

Více informací naleznete v PROJEKTECH, fota naleznete ve fotogalerii

 

 

29.1.2009 Věda volá

 

 

Ve čtvrtek 29.ledna 2009, v den vysvědčení se vypravili třeťáci a čtvrťáci za poznáním do planetária v Praze.Jejich návštěva je už téměř tradicí, protože nabídku programů planetária využívají každým rokem.

Tentokrát to bylo putování se SE SKŘÍTKEM KOLEM SVĚTA. Dozvěděli se  spoustu nových poznatků o obloze v různých částech světa.

 

 

 

8.1.2009 Exkurze v České televizi a ve Štefánikově hvězdárně v Praze

Dne 8.1.2009 se 5.třída a vybraní žáci naší školy pod vedením ředitelky školy Mgr.Skalické a třídní učitelky Mgr.Mihálové zúčastnili exkurze v Praze.prvním bodem úspěšné výpravy byla návštěva České televize, která děti velmi nadchla. Průvodci celou skupinu provedli areálem České televize, kde měli možnost nahlédnout do zákulisí televizní tvorby, zároveň všichni shlédli dokument o historii ČT, viděli studia a dokonce děti dostaly možnost zahrát si před kamerou divadlo v kostýmech a parukách.

Po exkurzi a angažmá na Kavčích horách se celá výprava přesunula doslova pod hvězdy – na Strahov do Štefánikovy hvězdárny.Nejprve  všichni zúčastnění shlédli dokument v promítacím sále, pak se rozvinula živá diskuze s astronomem. Lákavá byla také možnost nahlédnout do kopule hvězdárnya celý program ukončila prohlídka expozice astronomie, optiky a pozorovací techniky.

Plná dojmů se expedice v odpoledních hodinách vrátila vpořádku domů.

 

 

Projekt SPONKA 2008/2009

 

 

– více informací naleznete v sekci projekty

11.12. a 18.12. 2008 Halová kopaná

 

 

Na sklonku kalendářního roku se žáci naší školy zúčastnili v Bělé pod Bezdězem turnaje v halové kopané.Turnaje se kromě našich žáků a dvou družstev žáků ZŠ Bělé pod bezdězem, zúčastnili žáci ze ZŠ Mnichova Hradiště, Bakova nad Jizerou, Doks, Kravař a Zastávky u Brna.Jak mladší, tak starší žáci se nedokázali střelecky prosadit a proto skončili v základní čtyřčlenné skupině na 3. místě.Čekal je tedy boj o 5.místo, ve kterém mladší žáci uspěli a skončili celkově pátí, starší žáci dopadli hůře a skončili nakonec na 6.místě.

Přesto oběma týmům patří poděkování za předvedený výkon, bojovnost, vzorné chování a reprezentaci školy. Poděkování patří i panu Petrikovi, který nás na akci odvezl.

Sestavy:ml.žáci:Chadraba,Šesták, Petrik, Kubiczek D., Kubiczek M.,Pavlík, Lizner, Krejčí, Kareš.

st.žáci:Vrabec, Hanuš, Provazník,Švejda, Kašpar, mynařík, Fiala.

3.12.2008 Doba gotická

 

 

 

Ve středu 3.12. se v tělocvičně rozpoutala bitva!Z řinkotu zbraní běhal všem mráz po zádech – školu navštívila doba gotická.

Nikdo se ale o svůj život nemusel bát, šlo jen o ukázky boje historických zbraní.

Společně s průvodci se děti seznámily s nejrůznějšími zbraněmi a  oblečením tohoto historického období.

 

 

 

 

3.12.2008 Senioři u zvířátek

 

 

Ve středu 3.12. se přišly podívat dubské „babči“ na zvířátka do chovatelského kroužku naší školy.Dřívější žákyně žasly, co se v prostorách bývalých šaten / v době, kdy ony chodily do školy/ ukrývá.

Pohladily si téměř všechny zvířecí miláčky, zapsaly se do Knihy návštěv a popřály všem hodně úspěchů v chovatelské práci.

 

1.12.2008 Zavítal k nám muzikál

 

 

 

1.12. 2008 do naší školy zavítalo divadlo Slunečnice z Brna se dvěma představeními – pro I.-III. třídu Z pohádky do pohádky a pro IV.-IX. třídu Muzikály.Užasné hlasy, profesionální podání a vystupování nás nadchlo! Věříme, že jejich návštěva u nás nebyla poslední.

 

 

30.11.2008 Výstava svícnů

 

 

Od 30. listopadu 2008  mohli občané Dubé a jejich nejbližší navštívit tradiční Vánoční výstavu v Šatlavě Městského úřadu Dubá. Pro tento rok zvolila Základní škola Dubá téma „Vánoční svícen“.

 

 

21.11.2008 Noc v družině

 

 

 

Dne 21.11.2008 si vedoucí školní družiny p. Lenka Treutnerová připravila pro naše děti noc plnou zábavy a tajů.Kdo ještě nikdy neviděl školu v době, kdy všichni spí doma ve svých peřinách a byl zvědavý, mohl se zúčastnit akce „Spaní v družině“.

V 18,00 hod.se zde sešlo celkem 30 dětí s rozzářenými a zvědavými pohledy si prohlížely třídu družiny, kde měly strávit noc. Napřed si ale zazpívaly, potom se seznámily s tvorbou vizovického pečiva a paní Šimová  jim doslova na zakázku vytvořila rozmanité věci, které si pak mohly odnést domů. Nesměla chybět ani stezka odvahy!

No a pak ještě zasloužené noční hodování, na které jim některé maminky napekly různé dobroty. Zachumlaní do svých spacáků se kolem půlnoci odevzdali do náruče spánku.

Ráno všechny zúčastněné čekalo hned několik překvapení, kromě diplomu, který si zasloužili za odvahu, plyšáčků, výtvorů z vizovického pečiva a dobré snídaně, na ně venku čekala sněhová nadílka!

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, především však p. Treutnerové, sl.Pravdové a p. Plickové

 

20.11.2008 Návštěva ZOO

 

 

 

Ve čtvrtek 20.11. 2008 děti z chovatelského kroužku a děti z oddílu Bodlinky i několik osmaček navštívily program ZOO Liberec, který se skládal ze tří pobytových míst. 

Průvodce v ZOO seznámil děti se sudokopytníky a lichokopytníky, s mravenci, a to za doprovodu poníka Totynky.V areálu „Smeťák“ probíhaly pak aktivity navazující na ZOO, např. přiřaď latinský název zvířete k českému. Na závěr se děti podívaly do městského útulku Bobík. Osud králice Adélky je dostal natolik, že Adélka putovala v krabici do školy a bydlí volně v chovatelském kroužku. Je totiž naučená doma, a tak bobečky tvoří do domku.

Všem se líbilo i chutnalo – k obědu byly na Smeťáku blbouni!

18.11.2008 Dopravní hřiště

V úterý 18.11. se čtvrťáci z naší školy vypravili načerpat vědomosti na dopravní hřiště v České Lípě.Ujala se jich milá policistka v uniformě městské policie a patřičně jim vysvětlila, co se na kole může a co ne. Následovaly cvičné jízdy a cviční nebo cvičení? Chodci se procházeli jen po přechodech! Jak ideální ! Nikomu nevadilo, že je mráz!

 

 

14.11.2008 Běh 17. listopadu

 

 

V pátek 14.11.2008 se konal již 35.ročník běhu 17.listopadu, kterého se zúčastnilo téměř 200 žáků naší školy. Běh se tentokrát neuskutečnil tak, jak jsme byli  v minulých letech zvyklí, na školním hřišti, ale na louce za místním hřbitovem.Pro žáky byly připraveny celkem tři tratě o délce 200m, 500m, a 800m. Odměnou pro závodníky byl dobrý pocit z výkonu a v cíli také teplý čaj a sladká odměna v podobě sušenky. Ti nejúspěšnější si potom odnesli kromě diplomu ještě krásnou medaili a Vítězslav Vrabec, žák 9.ročníku, který se stal celkovým vítězem i nádherný pohár, který nechal pro školu vedle medailí vyrobit pan Kadleček. Děkujeme.

I díky krásnému, byť trochu chladějšímu, počasí se celá akce vydařila a všem aktérům, jak z řad žáků, tak i učitelů, patří poděkování za příjemně strávené dopoledne a důstojné připomenutí si událostí dne tolik významného pro dějiny našeho státu.

 

8.11.2008 Vítání občánků

 

 

 

V sobotu 8.11. 2008 prvňáčci, druháci a čtvrťáci z naší školy uvítali nové občánky města Dubá v obřadní síni MěÚ Dubá.

 

6.11.2008 Návštěva městské knihovny v Dubé

 

 

„Děti, stala se hrozná věc! Dneska ráno tady byli skřítci, udělali tady hrozný nepořádek a nemůžu najít ani brýle! Pomůžete mi?“To uslyšely děti ze IV. třídy,  když přišly ve čtvrtek 6.11. do knihovny v Dubé od paní Petráňové.

 

Musely zařadit knížky podle jmen autorů, obalit knížky bez obalů a najít ošatku s úkoly :   např. najdi knihu Václava Čtvrtka, slož obrázek a najdi knížku do které patří a spoustu dalších.  I takto se dá prožít hodina čtení.

4.11.2008 Otužování

 

 

 

Otužujeme se jako každý rok!na  škole pokračuje  již druhý měsíc programu otužování. V tomto školním roce se zapojil rekordní počet dětí 73! Každý den /pokud neprší a teplota nepřekročí -10°C/ vybíhají rozesmáté děti ze dveří školy na dvůr a v doprovodu třídních učitelek si protahují tělo, oblečené do trička a kraťasů.Všem otužilcům přejeme pěkné zážitky!

Více informací naleznete v záložce Projekty


31.10.2008 Strašidelné rejdění

V pátek 31. října přišli prvňáčci do školy ve strašidelných kostýmech. Bohužel plán, že do třídy budou přicházet tmavou chodbou za svitu svíček zhatil přechod na zimní čas a slunečné počasí. I tak byla cesta strašidelná, neboť se po chodbě pohybovaly čarodějnice, duchové a jiná pohádková havěť. První hodinu se čarovalo s písmenky, četl strašidelný příběh o Vénovi a luštila děsivá křížovka. Druhou hodinu zkoušel duch, čarodějnice a začarovaný dům děti z počítání. Zachránit se mohl jen ten, kdo vše dobře vypočítal. Třetí hodinu čekalo děti v tělocvičně bludiště s dlouhým tunelem, úzkými průlezkami, bažinou a zavěšenou lávkou. Cestou musely děti ještě přenést dračí vejce na lžičce a válet sudy. Všichni bludištěm bez nehody prošli. Po tomto fyzickém i psychickém vypětí si každý rád odpočinul čtvrtou hodinu při černé hodince. Vyprávěli jsme si o Halloweenu, Dušičkách, proč zapalujeme svíčky a navštěvujeme hřbitovy. Pomohli jsme najít smutnému duchovi cestu ke sladkostem. Den strašně rychle uběhl. Doufáme, že se dětem Strašidelné rejdění líbilo. 

 

22.10.2008 Život v moři

 

 

Ve čtvrtek se výběr naší školy vydal do hlubin oceánů, aby se tak seznámil se životem tvorů ve vodním světě.47 dětí shlédlo vzdělávací program kina IMAX ŽIVOT V MOŘI 3D.

Při vstupu do sálu, kde plátno je tak velké, jako 8 na sebe postavených slonů, si každý z návštěvníků vyfasoval zvláštní brýle, díky kterým se pod hladinu ponořit nebyl problém.

Během 50 minut jsme se podívali k nádherným korálovým útesům a nahlédli do života nejrůznějších bizarních živočichů, poznali tak vlkouše,pyskouna, rozedrance a další………………

Lákalo nás pohladit si karety, chytit talířovku do dlaní.

Dokument představuje neuvěřitelnou dokonalost, ale i křehkost ekosystémů. Ukazuje, jak jsou živočichové jeden na druhém závislí a jak stačí narušit nebo dokone zničit jeden článek řetězu a může dojít ke katastrofě!

Všem vřele doporučujeme !

 

22.10.2008 Soutěž o nejkrásnější vydlabanou dýni

 

 

Jako každoročně, tak i letos jsme vyhlásili soutěž O nejkrásnější vydlabanou dýni. Do soutěže se mohli zapojit jednotlivci i celé třídy.Soutěžit nemuseli jen s dýněmi. Dlabat a zdobit lze ledacos: cukrovou řepu, jablka a úspěšní byli i ti, co se rozhodli použít obyčejnou bramboru. Letos se v soutěži sešlo rekordních 52 dýní. Odborná porota – všichni žáci a učitelé – měla opravdu těžký úkol. Vybrat mezi samými krásnými a originálními kousky ten nej… Nakonec zvítězila obří dýně Michala Stejskala z 1. B, na druhém místě skončila dýně třídy 1. A a třetí místo obsadila dýně školní družiny. Všechny výrobky ze soutěže ozdobily školní zahradu a ty nejtrvanlivější i školní jídelnu. 

 

10.10.2008  Zasaď si svůj strom

V pátek 10.10. 2008 na výzvu ekocentra v Oldřichově v Hájích „Zasaď si svůj strom“ vyjely děti z naší školy  na exkurzi do ekocentra a zároveň vysadily nové jedličky.Celou akci financoval Provident Financial.Děti navštívily farmu se zvířaty, vyrobily si ruční papír, rozšířily si své znalosti o odpadech.Po svačině vyrazily do lesa, kde vysadily společně s dospěláky sazenice jedliček. Odměnou bylo opékání buřtíků. Počasí bylo nádherně podzimní, a tak nikomu nevadilo, že je pátek, pozdní odpoledne.Byl to skvěle prožitý den!

 

3.- 4.10. Dny otevřených dveří u zvířat

 

 

Základní škola Dubá uspořádala u příležitosti Roku žáby, pátého výročí založení  Chovatelského kroužku a Světového dne zvířat „Den otevřených dveří u zvířátek“ ve dnech 3.-4.10. 2008.Výstavu navštívili malí i velcí, zasoutěžili si v malém testíku a prohlédli i osahali si zvířátka.

Zahájení výstavy se zúčastnili rovněž čestní hosté – paní starostka Mgr. Zdeňka Šepsová a paní ředitelka školy Mgr. Jindřiška Skalická.

Paní starostka darovala dětem z kroužku finanční poukázku ve výši 7 000,-Kč a paní ředitelka sladkosti.

 

 

29.9.- 5.10. 2008 „Nesedávej panenko v koutě“

 

 

Mezinárodní akce „Nesedávej panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi“ proběhla v týdnu od 29.9. do 5.10. 2008.Akce probíhala pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky, Vladimíra Špidly, MuDr. Džamily Stehlíkové, Jany Koubkové.

Hlavní myšlenka – důležitost vytváření inkluzivního prostředí v našich školách a komunitách, ocenit různorodost a hledat způsoby překračování překážek v učení a zapojování se do života školy. Zapojení se do propagace dobré praxe v oblasti inkluze – začleňování lidí s postižením do společnosti.Podpořit myšlenku začleňování žáků s různým typem znevýhodnění do klasických základních a středních škol.

Tyto myšlenky podporuje i naše škola, a proto si připravila pro tento týden tyto aktivity:

29.9. „Jak žijí handicapovaní?“  -aktivity s omezením /zavázané oči, ruce/

30.9. Diakonie Beránek v Dubé  – návštěva klientů u zvířátek v chovatelském kroužku

1.10. Výtvarné práce – nevidomí ve třídě

2.10. Jak žijí handicapovaní – pokračování aktivit s omezením

3.10. fotbalové utkání – děti z praktických tříd a děti z 2. stupně


29.9.2008 Beseda s kronikářem

 

 

  29. září druháčky navštívil kronikář města Dubá pan Kamil Matějovič. Všichni se na tento den velice těšili, protože si nedovedli představit, co kronikář dělá. Vyprávění pana Matějoviče děti velmi zaujalo. Nejvíce se líbily historické fotografie. Děti byly překvapené, že přímo v Dubé stával hrad, že Dubá měla 4 rybníky a jak ke svému jménu přišel rybník Mrazák. Panu Matějovičovi moc děkujeme a těšíme se na další besedy. 

26.9.2008 Máchův pohár

 

 

V tento den se výběr žáků  4.a 5. ročníku rozjel reprezentovat naši školu do Kravař.Fotbalový turnaj „O Máchův pohár“ probíhal v příjemné a pohodové náladě sportovního zápolení mezi školami Bělá pod Bezdězem, Kravaře, Doksy a Jestřebí.