Případy dobré praxe-mapa férových škol

Se začátkem školního roku 2013/14 spustila  Liga lidských práv webový portál www.mapaferovychskol.cz, který podporuje otevřenost škol ke společnému vzdělávání všech děti.

I naše škola vzdělává řadu dětí bez ohledu na jejich dispozice – ať už jde o autistu, dítě postižené více vadami či dítě s jinými intelektovými schopnostmi nebo též děti  se sociálním znevýhodněním v jedné třídě……. Naše škola je otevřená všem.

mapa_ferovych_skol