Projekt „Učme se podnikat!“

I když jsou naši žáci už v polovině školního roku, proběhne od února na  naší škole nový projekt:  „Učme se podnikat!“.

Tento projekt je realizován místní akční skupinou LAG Podralsko o.s. v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo priority osy 7.1, název osy: Počáteční vzdělávání –  Modul 3 A) – Produkty peněžního a bankovního trhu.

logo_lag podralsko

Cílem Modulu – Produkty peněžního a bankovního trhu je, aby žáci získali alespoň základní představu o současné a budoucí hodnotě peněz, že reálná hodnota úspor, které si budou časem spořit třeba na penzi, bude díky inflaci za desítky let nesrovnatelně nižší než dnes. Měli by se orientovat v nabídce finančních produktů, naučit se rozlišovat výhody a nevýhody jednotlivých produktů, samozřejmě umět spočítat nejen úroky, ale i celkové náklady (RPSN) např. půjčky, což je pro orientaci a výběr základní předpoklad.

Modul byl vybrán s ohledem  na to, že v současné době roste počet mladých lidí, kteří jsou extrémně zadlužení a mohou se dostat i do dluhové pasti, a proto považuji za důležité seznámit žáky s produkty peněžního trhu co nejdříve.

Projekt je určen pro žáky 8. a 9. tříd a bude probíhat v pěti lekcích vždy jednou za 14 dní dvě vyučovací hodiny.

Věřím, že získané znalosti a schopnosti pomohou dětem se lépe orientovat ve finančních produktech a různých „výhodných“ nabídkách.

 

 

Informační zdroje projektu:

www.ucmesepodnikat.cz

www.lagpodralsko.com

 

                                                                                         Mgr. Miroslava Sochová

                                                                                  Koordinátor projektu na ZŠ Dubá