Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

2023/2024

 

 

 

 

 

Pro ŠUŽ udržitelnost: 

Naše škola se ve školním roce 2023 – 2024 zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu „Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV“ podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

 

2022/2023

Jedním z výstupů našich žáků zapojených do programu ve školním roce 2022/23 bylo vytvoření klimatické mapy s označením označení klimaticky zranitelných míst. Tato klimatická mapa může pomoci obci při dalším plánování a rozvoji.

 

Žáci si v rámci programu vytvořili také svůj vlastní projekt. Tímto projektem bylo vytvoření letáčku, který upozorňuje na možnost třídění hliníku do žlutých kontejnerů a popelnic na plasty. U nás v obci máme jedinečnou možnost, jak snadno a téměř na každém kroku třídit tak energeticky náročnou surovinou, jako je právě hliník. V rámci SUŽ byli žáci zaměřeni na téma klimatické změny. Na hliník se zaměřili právě pro velkou environmentální zátěž, kterou jeho těžba a zpracování působí. Jejich úvaha byla taková, že čím více drancujeme přírodní zdroje, čím více vyrábíme a pak bez užitku odhazujeme cenné suroviny jako bezcenný odpad (který navíc skončí na skládce nebo ve spalovně), tím více CO2 produkujeme a tím více přikládáme pod „klimatický kotel“. Klimatická změna je neoddiskutovatelnou součástí našeho současného bytí. Již teď ovlivňuje naše životy a bude je ovlivňovat víc a víc.

 

Klimatická mapa i leták „Hliník patří do žluté“ byly prezentovány vedení obce a poskytnuty pro další využití.

Škola pro udržitelný život (skolaprozivot.cz)

Články a příspěvky:

Naši žáci 29.6. odprezentovali paní starostce Ing. Ireně Žalovičové a ekoložce města Zuzce Martínkové projekt, na kterém pracovali v průběhu celého školního roku. Projekt tvořili v rámci programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). Je to program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

Alena Tomsová, Martin Bystrý a Honza Rupert představili klima mapu města společně s použitou metodikou, kterou používali k označení klimaticky zranitelných míst. Tato mapa bude společně jinými informacemi o projektu ke shlédnutí přes celé léto v infocentru.

Jejich dalším výstupem je letáček, který upozorňuje na možnost zjednodušeného třídění hliníku v naší obci. Toto téma si zvolili kvůli tomu, že hliník je velice problematickým materiálem z hlediska životního prostředí. S letáčkem se budete setkávat na různých místech města.

Žáci byli vedením města oceněni a paní starostka jim představila na oplátku studie různých částí veřejného prostoru, které má již město k dispozici. Tyto studie mj. zmírňují dopady klimatické změny v místech, která i našim žákům vyšla v klimamapě jako nejohroženější. Žákům byla také nabídnuta bližší spolupráce s městem.

Hliník_plakát

Klimamapa

Hliník_odjel2

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

Exif_JPEG_420

 

Pro klimatickou ŠUŽ: 

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu „Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV“ podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Díky tomu přispějeme ke zmírňování dopadů klimatické změny. Aktivity projektu nás povedou k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.

 

Pro ŠUŽ udržitelnost: 

Naše škola se ve školním roce 2023 – 2024 zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu „Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV“ podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou.