O škole

Základní škola Dubá – příspěvková organizace je plně organizovaná škola s právní subjektivitou.

Virtuální prohlídka školy ZDE

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: město Dubá

Součástí školy jsou : základní škola, školní družina, školní klub, keramická dílna, školní jídelna

Vzdělávací program:

Na obou stupních ZŠ  probíhá vyučování podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dubá.Dne 23.1.2008 schválila pedagogická rada školy nový název Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dubá, okres Česká Lípa. Nový název „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ vychází z podstaty vzdělávacího programu, z projektů, které na škole probíhají a ze samotného směru výuky ve snaze co nejlépe připravit žáky na vstup do života .

Na základě žádosti o titul Ekoškola, auditorského zhodnocení a souhlasu komise byl Základní škole Dubá udělen mezinárodní titul Ekoškola.

Slavnostní vyhlášení se konalo 26.6. 2008 v Senátu Parlamentu České republiky v Praze a zúčastnili se ho zástupci ekotýmů z jednotlivých tříd, vedení školy a koordinátor projektu na škole.

Pro školu je udělení titulu významnou událostí. Projekt s sebou přináší nový postoj dětí i dospělých k prostředí, ve kterém se pohybují každý den. V Libereckém kraji titul vlastní nejdéle jen dvě školy – ZŠ Turnov a ZŠ Dubá, nově pak v červnu 2011 získaly titul  ZŠ Slovanka, ZŠ Švermova Liberec a ZŠ Lázně Libverda.

Získáním titulu účast v projektu nekončí. Budou následovat další aktivity, neboť titul je třeba po dvou letech obhájit.

14.4.2010 proběhl na škole audit k projektu Ekoškola,po kontrole všech potřebných náležitostí byl titul obhájen.V tomto školním roce bude provedena znovu srovnávací  analýza školy, následovat bude audit na půdě školy a následná obhajoba titulu Ekoškoly. Držte nám palce.