Active Learning

Cílem mezinárodního  projektu Active Learning je zapojení žáků do společného úkolu pravidelného sledování a zapisování spotřeby energie ve školní budově po dobu jednoho roku (školní rok 2007 – 2008) a do následného hledání možností vedoucích ke snížení této spotřeby

kontakt: juraj.krivosik@svn.cz

tel: 224 252 115

Základní škola Dubá je do projektu zapojena od září 2007. Do projektu se zapojují všichni žáci školy a vyučující.

Projekt má povinné části:

Monitoring energetické spotřeby – měření probíhá každý pátek v 7:45, ZŠ Dubá rozšířila sledování energetické spotřeby o měření spotřeby vody a plynu

Strážce světla 14ti denní sledování  doby svícení ve třídě – probíhá v 1. plololetí školního roku ve všech třídách

Ekologická stopa – aneb jaké množství CO2 se spotřebuje při cestě dětí do školy – probíhá v 1. pololetí školního roku

Ve druhém pololetí školního roku  si třídy budou vybírat z nepovinných témat ( Doprava, Vytápění, Ohřev vody, Osvětlení, Elektrické spotřebiče).

Základní škola Dubá získala v září 2008 certifikát o účasti v projektu Active Learning.

Aktivity z projektu – měření spotřeby vody a energií, Strážce světla budou trvalou součástí dlouhodobého programu EVVO na škole.