Šablony II.

Naše škola  je zapojená do čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3

V rámci tohoto programu škola získá materiální, technické vzdělávací prostředky.