Ekoškola

Od  školního roku2020 -2021 mají všechny Ekoškoly v ČR /tedy i naše škola /  možnost získat tři stupně mezinárodního ocenění.

Jedná se ocenění za projití Bronzové cesty, Stříbrné cesty a ocenění nejvyšší za projití Zelené cesty = získání Zelené vlajky (původně titul Ekoškola).

Naše škola je v mezinárodním programu zapojena od roku 2006 a v roce 2008 získala titul Ekoškola poprvé, dokonce jako první základní škola v Libereckém kraji.

Od té doby obhájila titul Ekoškola už třikrát, v pravidelných čtyřletých intervalech.

V roce 2020 má titul obhájit počtvrté. Vzhledem k novým kritériím a nově zavedenému systému hodnocení zapojených škol se naše škola bude ucházet o titul nejvyšší, tedy o titul Zelená škola.

V současné chvíli proběhla konzultační návštěva zástupce programu Ekoškola s koordinátorem naší školy a koncem ledna 2021 proběhne audit /návštěva/ zástupců mezinárodního projektu Ekoškola a naše aktivní obhajoba přímo v běžném školním režimu.

Zelená cesta vede k získání titulu Zelená škola (dříve titul Ekoškola) a je téměř totožná s cestou, která doposud vedla  získání titulu a zelené vlajky.

Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíme schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujeme tak i celou naší školu.

Držte nám pěsti, jdeme do toho!

 

 

Ekoškola /Eco-schools/ je mezinárodní projekt, spojující environmentální výchovu na škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. .

Organizátorem projektu je Sdružení TEREZA (národní koordinátor v ČR).

Kontakt : www.terezanet. cz , ekoskola@terezanet.cz.

Projekt tvoří 7 kroků, které propojují teorii s praxí a zahrnují 4 témata (VODA, ENERGIE, ODPADY, PROSTŘEDÍ ŠKOLY), tato témata jsou povinná, postupně lze připojit i další.

Jednotlivé kroky:

1.krok Založení ekotýmů
2.krok Analýza činnosti
3.krok Plán činností
4.krok Monitorování
5.krok Enviromentální výchova  ve výuce
6.krok Informování a spolupráce
7.krok Vytvoření Ekokodexu

 

 

 

Pro naší školu je to prestižní ocenění a jsme na něj velice hrdí.
Dne 23.6. 2010 byl naší škole slavnostně předán obhájený titul Ekoškola, a to z rukou ministryně životního prostředí Rut Bízkové. Za naší školu titul převzala paní ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická, koordinátorka projektu Ekoškola Mgr. Jana Mašková, za ekotýmy tříd Kája Sloup, Karolínka Pangrácová a Míša Chytilová.
Prostředí Valdštejnského paláce nás uchvátilo a dýchla na nás historie. V letošním roce bylo předáno celkem 33 titulů Ekoškola, z toho 14 titulů získaly školy poprvé, 14 titulů školy obhájily poprvé a 5 škol obhájilo titul podruhé.  V Libereckém kraji mají titul již čtyři školy, z toho naše škola a ZŠ v Turnově titul obhájily.
Následovala prohlídka Valdštejnského paláce, prostor Senátu ČR, kde  právě probíhala  volba do pozice ochránce lidských práv.
Plni zážitků jsme se přesunuli pěšky na Žofín, kde jsme se naobědvali. Celou slavnost zakončila hra pro ekotýmy, kde musely spolupracovat při řešení úkolů.
Slavnostní vyhlášení v Praze v Senátu ČR
V červnu 2010 uplynou dva roky od udělení titulu Ekoškola naší škole. Titul se uděluje na dva roky. Proto se děti z ekotýmů a všichni ve škole  museli řádně připravit na prověření všech aktivit projektu.

Ani si nebudeme vydechovat a hned v září se pustíme do dalších aktivit.