Ekoškola

Od  školního roku2020 -2021 mají všechny Ekoškoly v ČR /tedy i naše škola /  možnost získat tři stupně mezinárodního ocenění.

Jedná se ocenění za projití Bronzové cesty, Stříbrné cesty a ocenění nejvyšší za projití Zelené cesty = získání Zelené vlajky (titul Ekoškola).

Naše škola je v mezinárodním programu zapojena od roku 2006 a v roce 2008 získala titul Ekoškola poprvé, dokonce jako první základní škola v Libereckém kraji.

Od té doby obhájila titul Ekoškola už čtyřikrát.

V roce 2024 má titul obhájit popáté..

V současné chvíli proběhla konzultační návštěva zástupce programu Ekoškola s koordinátorem naší školy a koncem února 2024 proběhne audit /návštěva/ zástupců mezinárodního projektu Ekoškola a naše aktivní obhajoba přímo v běžném školním režimu.

Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíme schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujeme tak  celou naší školu i okolí.

Držte nám pěsti, jdeme do toho!

Ekoškola /Eco-schools/ je mezinárodní projekt, spojující environmentální výchovu na škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci. .

Organizátorem projektu je Sdružení TEREZA (národní koordinátor v ČR).

Kontakt : www.terezanet. cz  , ekoskola@terezanet.cz.

Projekt tvoří 7 kroků, které propojují teorii s praxí a zahrnují 4 témata (VODA, ENERGIE, ODPADY, PROSTŘEDÍ ŠKOLY), tato témata jsou povinná, postupně lze připojit i další.

Jednotlivé kroky:

1.krok Založení ekotýmů
2.krok Analýza činnosti
3.krok Plán činností
4.krok Monitorování
5.krok Enviromentální výchova  ve výuce
6.krok Informování a spolupráce
7.krok Vytvoření Ekokodexu

 

 

 

Pro naší školu je to prestižní ocenění a jsme na něj velice hrdí.

Naše škola řeší aktivity v šesti tématech – Odpady, Energie, Voda, Prostředí školy, Doprava, Jídlo a svět.

Roční plán EVVO

Plán činností

Zajímavosti

Společné putování všech ekotýmů naší školy přineslo  spoustu zážitků. Cestou na Březinku plnily úkoly, které si navzájem připravily. Na náměstí oslovovaly kolemjdoucí s otázkou – Co je to ekologie?Zapisovaly rostliny, zvířata a zajímavosti, které je cestou potkaly. Co by to bylo za ekoputování, kdyby cestou nesbíraly odpadky.Na závěr je čekal cryptex, šifra, která je dovedla k pokladu.Celoroční spolupráce ekotýmů se tak prohloubila a obohatila o společné zážitky z terénu.

Autobusové nádraží, Lesopark, letiště, Nedamov, Mlejnek, hřiště, hřbitov, směr Dubá – Dřevčice, Sušárna, , za kostelem, Na Výsluní, Mala Strana. To jsou cíle, ke kterým směřovaly děti v pátek 28.4.2023.

Proč? V rámci akce Ukliďme Dubou byla všechna tato místa vyčištěna od odpadků a Dubá se mohla jarně nadechnout. Všem moc děkujeme, byli jste šikovní!

Za odměnu na děti čekaly soutěže na sběrném dvoře, které pro ně připravila Zuzka Martínková a Zuzka Pabišková. Spousta legrace při hodu baterií na cíl, koulení pneumatiky, sestavení popelnice, třídění odpadů, rozebrání krabice….byla doplněna slunečným počasím. Děkujeme, bylo to super!

Každá třída si na jaře zasadila svůj strom – ořešák- o který se stará. Vznikla nádherná alej, kde svůj strom mají i děti z MŠ Dubá.

Co nás čeká na jaře 2024? Využijeme nápadu naší partnerské školy na Slovensku – ve Zlatých Moravcích- a na nádobách s vodou vytvoříme zelenou střechu.