Šablony III.

Naše škola je zapojená do čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva Šablony III

V rámci tohoto programu škola získá materiální, technické vzdělávací prostředky.