Pro rodiče budoucích prvňáčků

Kody – přijetí

Zápis do I. třídy bude v tomto školním roce dne 2.4. 2020 od 13:00 – 17:00 hodin.

ZÁPIS –   ZMĚNA

Vážení rodiče,

z důvodů současné situace pandemie KORONAVIRU se systém zápisu dětí do 1. třídy upravuje takto: ( vyberte jednu z možností)

 

  1. Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí, Zápisní list a pošle poštou na adresu školy,

ZŠ DUBÁ- příspěvková organizace, Dlouhá 113, 471 41 Dubá

 

  1. Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí, Zápisní list a pošle jako přílohu emailem na adresu: zsduba@atlas.cz

 

  1. Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí, Zápisní list a předá       škole 2.4.2020 v době od 13:00 do 16:00 – přijde sám, bez přítomnosti dítěte.

V Dubé dne 20.03.2020

Mgr. Jindřiška Skalická

ředitelka školy

 

 

S sebou přineste rodný list dítěte, OP zákonných zástupců, vyplněný zápisový lístek, vyplněnou žádost o přijetí.

V případě, že zákonní zástupci žádají odklad školní docházky, přinesou vyplněnou žádost o odklad, doporučení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko psychlologické poradny.

Vstup do základní školy přestavuje nejen pro dítě samotné, ale i pro celou rodinu velkou životní změnu.

„Jak se se vším nejlépe vypořádat? Jak to vše zvládnout? Je mé dítě již pro školu připravené?“

Tyto a jistě i další otázky Vám pomohou zodpovědět právě tyto stránky….

Nahlédněte do materiálu MŠMT – do  Desatera pro rodiče dětí předškolního věku

Dokumenty k zápisu:

Rodiče přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

ešLetákWeb

O poznání z

časté mýty o vších ZDE