Pro rodiče budoucích prvňáčků

K zápisu dítěte do 1. třídy je nutné:

Rodný list dítěte, OP zákonných zástupců, vyplněný zápisový lístek, vyplněnou žádost o přijetí.

V případě, že zákonní zástupci žádají odklad školní docházky, přinesou vyplněnou žádost o odklad, doporučení dětského lékaře a zprávu z pedagogicko psychlologické poradny.

Vstup do základní školy představuje nejen pro dítě samotné, ale i pro celou rodinu velkou životní změnu.

„Jak se se vším nejlépe vypořádat? Jak to vše zvládnout? Je mé dítě již pro školu připravené?“

Tyto a jistě i další otázky vám pomohou zodpovědět právě tyto stránky….

Scan otisku

Nahlédněte do materiálu MŠMT – do  Desatera pro rodiče dětí předškolního věku

ZÁPIS 2021 ZŠ Dubá

Infomační povinnost testování žáků COVID 19