Volnočasové aktivity – kurzy 2022/2023

Chovatelský kurz –  úterý – od 13.9. – 15:00 – 16:00
Mgr. Jana Mašková

Keramika   – pondělí  –  od   13:00 – 14:00

Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Turistický kurz – podle termínů

Mgr.Zdeňka  Wagenknechtová, Klára Strnadová, Žaneta Holoubková

FUTSAL  – pátek  – 6:50 – 7:45

Renata Andresová

Výtvarný kurz  – čtvrtek  – 15:20 – 16:30

Renata Andresová

Sboráček – středa 12:30

Mgr. Jana Staňková

Kroužek vědeckých pokusů – čtvrtek