Jídelní lístek

Jídelníčky a objednávku obědu najdete na adrese http://www.strava.cz/istravne/

Uvítáme návrhy zdravých receptů od rodičů. Můžete je zasílat na e-mail: jidelna@zsduba.cz

Hodnocení jídelníčku ŠJ Dubá

Dodavatelé ŠJ

Od 1.9.2019 došlo k úpravě cen stravného

Úprava cen stravného

Od září se stravné pro MŠ Dubá platí v MŠ, více informací p. Horynová

Platba obědů mezi 20. – 25. dnem v měsíci!

Od 1.9.2019 musí mít každý strávník novou přihlášku.

JÍDELNÍČEK 1.9. – 30.9.2019