Kontakty

Základní škola Dubá  – příspěvková organizace
Dlouhá 113
Dubá 471 41
487 883 951-3

IČO  48282979 

Vedení školy

Ředitelka

Mgr. Jindřiška Skalická – 487 883 951, zsduba@atlas.cz, skalicka@zsduba.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Mašková, 723734892, 487883952 maskova@zsduba.cz

Ekonomka

Šebková Jana- 487 883 953, sebkova@zsduba.cz

 

Datová schránka školy      aj5qtw7

 

Zmocněnec GDPR

Ing. Luděk Galbavý, galbavy@sbou.cz, +420 602 239 174

 

Školní jídelna

Helena Pavlíková – 487 883 950, jidelna@zsduba.cz

Výchovný poradce

Mgr. Jindřiška Skalická – 487 883 951, zsduba@atlas.cz, skalicka@zsduba.cz

Mgr. Jana Mašková, 723734892, 487883952 maskova@zsduba.cz

na základě domluvy doporučuje externího dětského psychologa a logopeda

 

Metodik rizikového chování

Mgr. Veronika Zítková, 487 883 957, zitkova@zsduba.cz,

 

Koordinátor environmentální výchovy

Mgr.Jana Mašková487 883 952, maskova@zsduba.cz

 

Koordinátor ŠVP , koordinátor  a metodik ICT

Mgr. Veronika Matějková – 487 883 956, matejkova@zsduba.cz

 

Ostatní učitelé

Bc.Tereza Jelenová – 487 883 957, jelenova@zsduba.cz

Tomáš Bartoš – 487 883 956, bartos@zsduba.cz

Mgr.Miroslava Sochová – sochova@zsduba.cz

Mgr.Jana Staňková- 487 883 956, stankova@zsduba.cz

Mgr. Zdeňka Wagenknechtová – 487 883 956, wagenknechtova@zsduba.cz

Mgr. Jana Pancová  – 487 883 957, pancova@zsduba.cz

Mgr. Ladislav Novotný  – 487  883  957, novotny@zsduba.cz

Mgr. Veronika Zítková – 487 883 957,  zitkova@zsduba.cz

Mgr. Jana Konopačová, 487 883 956, konopacova@zsduba.cz

asistenti pedagoga

Veronika Pejpalová

Žaneta Holoubková

Klára Strnadová

Kateřina Hendrychová

Adriana Velebná

Jitka Blajdová

Miriam Kubíčková

Ilona Kepáková

Aneta Kučerová

Vedoucí školní družiny

Lenka Treutnerová  487883955

Vychovatelky

Krausová Zdena

Velebná Adriana