Kontakty

Základní škola Dubá  – příspěvková organizace
Dlouhá 113
Dubá 471 41
487 883 951-3

IČO  48282979 

číslo účtu školy   129595711/0300

Vedení školy

Ředitelka

Mgr. Jana Heringová – 487 883 951,731495150, jheringova@zsduba.cz

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Mašková, 731495152, 723734892, 487883952 maskova@zsduba.cz

Ekonomka

Šebková Jana- 487 883 953, sebkova@zsduba.cz

 

Datová schránka školy      aj5qtw7

 

Zmocněnec GDPR

Ing. Luděk Galbavý, galbavy@sbou.cz, +420 602 239 174

 

Školní jídelna

Helena Pavlíková – 487 883 950, jidelna@zsduba.cz

Výchovný poradce

Mgr .Jana Heringová – 487 883 951, jheringova@zsduba.cz

Mgr. Jana Mašková, 723734892, 487883952 maskova@zsduba.cz

 

 

Metodik rizikového chování

Mgr. Veronika Zítková, 487 883 957, zitkova@zsduba.cz,

 

Koordinátor environmentální výchovy

Mgr.Jana Mašková487 883 952, maskova@zsduba.cz

 

Koordinátor ŠVP , koordinátor  a metodik ICT

Mgr. Veronika Matějková – 487 883 956, matejkova@zsduba.cz

 

Ostatní učitelé

Bc. Petra Volejníková – 487 883 957, pvolejnikova@zsduba.cz

Mgr. Zdeňka Šepsová – 487 883 954, sepsova@zsduba.cz 

Mgr.Miroslava Sochová -487 883 954,  sochova@zsduba.cz

Mgr.Jana Staňková- 487 883 956, stankova@zsduba.cz

Mgr. Zdeňka Wagenknechtová – 487 883 956, wagenknechtova@zsduba.cz

Mgr. Jana Pancová  – 487 883 957, pancova@zsduba.cz

Mgr. Veronika Zítková – 487 883 957,  zitkova@zsduba.cz

Mgr. Jana Konopačová, 487 883 956, konopacova@zsduba.cz

Mgr. Veronika Matějková – 487 883 956, matejkova@zsduba.cz

Bc. Jindřiška Brunclíková  – Plzáková- 487 883 957, plzakova@zsduba.cz

Mgr. Anna Dvořáková- 487 883 957, fliegelova@zsduba.cz

Mgr. Tomáš Ehrenberger PhDr. – 487 883 958, tehrenberger@zsduba.cz 

asistenti pedagoga

Veronika Pejpalová

Žaneta Holoubková

Klára Strnadová

Kateřina Hendrychová

Adriana Velebná

Aneta Kučerová

Renata Andresová

Markéta Maříková

Vedoucí školní družiny

Zdeňka Krausová  487883955

Vychovatelky

Treutnerová Lenka

Velebná Adriana