Kontakty

Základní škola Dubá  – příspěvková organizace
Dlouhá 113
Dubá 471 41
487 883 951-3

IČO: 48282979

číslo účtu školy: 129595711/0300

Datová schránka školy

aj5qtw7

Vedení školy:

 

Mgr. Jana Heringová – 487 883 951, 730 178 178, jheringova@zsduba.cz

Mgr. Jana Mašková – 731 495 152, 723 734 892, 487 883 952 maskova@zsduba.cz

Ředitelka školy Mgr. Jana Heringová Výchovná poradkyně

Zástupkyně školy Mgr. Jana Mašková Koordinátor enviromentální výchovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovný poradce

Mgr. Jana Heringová – 487 883 951, 730 178 178, jheringova@zsduba.cz

Koordinátor Environmentální výchovy

Mgr. Jana Mašková, 731 495 152, 723 734 892, 487 883 952 maskova@zsduba.cz

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Metodik rizikového chování

Mgr. Veronika Zítková – 487 883 958, zitkova@zsduba.cz,

Koordinátor ŠVP , koordinátor  a metodik ICT

Mgr. Veronika Matějková – 487 883 957, matejkova@zsduba.cz

Mgr. Veronika Zítková

Mgr. Veronika Matějková

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.stupeň třídní učitelé:

 

1.třída: Mgr. Jana Pancová – 487 883 957,  pancova@zsduba.cz

Mgr. Jana Pancová

Asistentka Renata Andresová

 

 

 

 

 

 

 

 

2.třída: Mgr. Zdeňka Wagenknechtová – 487 883 957, wagenknechtova@zsduba.cz

Mgr. Zdeňka Wagenknechtová

Asistentka Klára Strnadová

 

 

 

 

 

 

 

 

3.třída: Mgr. Anna Dvořáková – 487 883 957, fliegelova@zsduba.cz

Mgr. Anna Dvořáková

 

Asistentka Adriana Velebná, Dis.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.třída: Mgr. Jana Konopačová – 487 883 957, konopacova@zsduba.cz

Mgr. Jana Konopáčová

Asistentka Markéta Maříková

 

 

 

 

 

 

 

 

5.třída: Mgr. Veronika Matějková – 487 883 957, matejkova@zsduba.cz

Mgr. Veronika Matějková

Bc.Nina Porschová

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.stupeň třídní učitelé:

 

6.třída: Mgr. Jana Heringová – 487 883 951, jheringova@zsduba.cz

Mgr. Jana Heringová

Asistentka Veronika Pejpalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.třída: Bc. Jindřiška Brunclíková  – Plzáková- 487 883 957, plzakova@zsduba.cz

Bc. Jindřiška Plzáková-Brunclíková

Asistentka Žaneta Holoubková

 

 

 

 

 

 

 

8.třída: Mgr. Tomáš Ehrenberger PhDr. – 487 883 957, tehrenberger@zsduba.cz 

Mgr.Tomáš Ehrenberger, PhDr.

Asistentka Kateřina Hendrychová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.třída: Mgr. Veronika Zítková – 487 883 957,  zitkova@zsduba.cz

Mgr. Veronika Zítková

Asistentka Bc. Aneta Kučerová

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Netřídní učitelé:

 

Mgr. Zdeňka Šepsová – 487 883 954, sepsova@zsduba.cz

Mgr. Miroslava Sochová – 487 883 954, sochova@zsduba.cz

Mgr. Jana Staňková – 487 883 957, stankova@zsduba.cz

Denisa Qubbajová – 487 883 957, qubbajova@zsduba.cz

Mgr. Zdeňka Šepsová

Mgr. Miroslava Sochová

Mgr. Jana Staňková

Denisa Qubbajová

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Školní družina a klub:

 

Zdeňka Krausová – 487 883 955, krausova@zsduba.cz

Vedoucí školní družiny a klubu Zdeňka Krausová

Vychovatelky:

Lenka Treutnerová

Bc. Aneta Kučerová

Alena Adámková

 

 

Správní zaměstnanci:

 

Ekonomka: Jana Šebková – 487 883 953, sebkova@zsduba.cz

Ekonomka Jana Šebková

Uklízečka Eva Hvolková

Školník Peter Imrich

Uklízečka Zuzana Heinrichová

 

 

 

 

 

 

 

Školní kuchyň:

 

Vedoucí školní jídelny: Helena Pavlíková – 487 883 950, jidelna@zsduba.cz

Vedoucí školní jídelny Helena Pavlíková

Kuchařka Renata Dvořáková

Kuchařka Eva Hejnová

Pomocná kuchařka Miroslava Voldřichová

 

 

 

 

 

 

 

Pověřenec GDPR:

 

Ing. Milan Ištok, istok@sbou.cz, 608 000 392