Německo-český projekt „Zelené profese v krajině“

 

Naše zelene profese2škola se v letošním školním roce přihlásila do  ekovýchovného německo-českého projektu „Zelené profese v krajině. Na tomto projektu spolupracují Centra ochrany přírody „Oberlausitzer Berglandes“ z Neukirchu a sdružení Čmelák z Liberce.

čmelák logo barevnéTento projekt obdržel prestižní ocenění UN-dekády „Vzděláním k udržitelnému rozvoji“, které získávají pouze iniciativy, které příkladně naplňují celosvětovou vzdělávací strategii OSN: učí děti a dospělé myslet a jednat tak, aby zachovali životního prostředí v co nejméně pozměněné podobě i pro další generace.

Úkolem tohoto projektu je nejen ukázat, jak může vypadat budoucí vzdělávání, ale také pozvednout zájem mladých lidí o studium tzv.zelených oborů jako je lesnictví či zemědělství, snaží se zatraktivnit výuku přírodovědných oborů. Základem je využívání krajiny jako živé učebny, která dává dětem prostor pro vlastní zkoumání přírody za využití moderních technických pomůcek a experimentů formou badatelské výuky.

V rámci tohoto projektu se žáci 8.ročníku naší školy rozjedou do Josefova Dolu, kde se v doprovodu lesníka seznámí s krásami naší přírody a připraví se na „bádání“. Totéž si poté vyzkouší v okolí školy pod vedením Bc.Věry Valové. Své badatelské výsledky pak zveřejní na společném setkání dalších škol zapojených do projektu.

Doufám,že si to užijeme.                                                                                                                                     Věra Valová

zelene profese1zelene profese3_logo