Rozumíme penězům

autor: | 13. května 2011 | Aktuality

Projekt Rozumíme penězům je zaměřen na zvýšení finanční gramotnosti žáků. Smyslem projektu je pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme.

 

Finanční vzdělávání má žákům napomoci:

-aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat

– měli k tomu dostatek důvěryhodných informací

– vyznali se v základní finanční terminologii

– vyznali se v nabízených finančních produktech a službách

– aby si byli vědomi důsledků jakéhokoli rozhodnutí

– nenechali se manipulovat

Zapojeným školám projekt nabízí:

– systematické vzdělávání školního týmu a dvou vybraných koordinátorů

– kompletní metodický materiál, včetně souboru pracovních a informačních listů

– pro žáky odborné konzultace, dlouhodobou metodickou a odbornou podporu prostřednictvím projektového webu

Akce:

V pátek 14. 1. 2011 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektu Rozumíme penězům. V úvodních pěti hodinách se žáci seznámili se základními pojmy a položkami finančního hospodaření, rozdělili se do fiktivních rodin, vyzkoušeli si různé aktivity např. hledání států a jejich měn, domino, v němž přiřazovali k finančním pojmům jejich charakteristiky atd.

V rámci jednotlivých rodin obdrželi žáci charakteristiku své domácnosti (počet členů, věk, vzdělání, zaměstnání, záliby včetně všech finančních příjmů i pravidelných měsíčních výdajů). Na základě těchto informací sestavili prezentaci své vlastní domácnosti, seznámili ostatní spolužáky s finanční situací své fiktivní rodiny, s majetkem, ale i s úvěry, hypotékami, které jsou nedílnou součástí měsíčního rozpočtu každé rodiny.

Cílem dnešního projektového dne bylo zejména to, aby si žáci uvědomili skutečné příjmy a výdaje rodinného rozpočtu, aby si vyzkoušeli sestavit vlastní rodinný rozpočet a seznámili se se základy finanční gramotnosti.

Věříme, že s našim novým školním rodinám toto dopoledne líbilo a že se stejným nadšením budeme příští měsíc pokračovat.

Mgr. Jana Kebrlová, Ing. Jiří Ehrenberger