Den vody

autor: | 21. března 2011 | Aktuality

Ekoškola Dubá

DEN VODY

22.3. 2011

Tento den maximálně šetříme vodou všude!
Bude provedeno srovnávací měření za 24 hodin.

TAK SE SNAŽME MY TO DOKÁŽEME 

Jak to dopadlo?
Pan školník provedl kontrolní měření spotřeby vody za 24 hodin 15.3. 2011.
Následné měření proběhlo 22.3.2011 na Den vody, kdy se všichno ve škole soustředili na maximální šetření vodou. A to i paní kuchařky a paní uklízečky. Spotřeba vody byla 5 m3 v oba dny. Je vidět, že šetření vodou je v naší škole téměř samozřejmostí, a proto se to na spotřebě vody viditelně neprojevilo. Děti přišly v tento den v modrém. Některé měly na oblečení připnutou kapku vody, aby i celý den připomínaly spoření.