Školní družina a školní klub

 

 

Vedoucí vychovatelka:  Lenka Treutnerová

Vychovatelka družiny:  Zdena Krausová, Klára Strnadová

VÝŇATEK Z VNITŘNÍHO  ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provozní doba školní družiny je od 6,30 hod.do 16,30hod.  Telefonní číslo: 731 750 821, 487 883 955

Pokud si dítě do této doby nevyzvednete, odchází dítě z družiny samotné.

Od září 2012 dochází ke zvýšení poplatku za školní družinu. Ze stávajících 80 Kč na 100 Kč za měsíc.Úhrada za  školní družinu vždy do 25.daného měsíce na následující měsíc. V případě, že částka nebude uhrazena žák nebude navštěvovat školní družinu daný měsíc.V případě souvislé absence  1 týden a déle Vám bude  částka odečtena z následujícího měsíce. Platí se v hotovosti u vychovatelky mezi 20- 25 dnem  v měsíci.Osvobození od placení úplaty: Úplata se neplatí, jestliže po jejím zaplacení by součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které žák žije , klesl pod 1,25 násobek životního minima. Osvobození od placení plátce uplatní na základě potvrzení výše příjmů příslušníků domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí. Výpočet provede škola.

Ve školní družině je určena jako zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků,předávání informací rodičům,vyřizování námětů a stížností.

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek nejpozději do jednoho měsíce, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka písemně do zápisního lístku.Odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině pouze písemně!

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodičů,vychovateka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce, pokud je tento postup bezvýsledný, poučí žáka o BOZP a dohlédne na jeho odchod ze školy.   Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští!  Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují vyhlášky o základní škole. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost  školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

Činnost ŠD probíhá v místnostech ŠD, počítačové učebny, tělocvičny a v prostorách školního hřiště a hřiště u autobusového nádraží.

Oddělění se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků na jednoho pedagogického pracovníka.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD podle zájmu rodičů.  V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.

Školní Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Dubá k nahlédnutí ZDE

 

 

PRAVIDLA ŠKOLNÍHO KLUBU

Vychovatelka školního klubu:  Mgr. Jana Staňková, Alena Adámková

Provozní doba Školního klubu je vytvořena tak,abychom vyšli vstříc hlavně dojíždějícím žákům naší školy, neboť zde mohou trávit svůj čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pod dohledem vychovatelky:

 

Den Čas
Pondělí 6,30- 7,30        12:35 – 14:15
Úterý 6,30 – 7,30        12:35 – 14:15
Středa 6,30 – 7,30        12:35 – 13:30
Čtvrtek  6,30 – 7,30         11:40 – 13:30
Pátek 6,30 – 7,30         11:340- 14:15

 

Ve svém volném čase mají žáci pod dohledem pedagoga možnost pracovat na počítačích, vytvářet referáty,prezentace do vyučovacích hodin, surfovat po internetu, hrát počítačové hry či se jinak připravovat na vyučování.

Účast ve školním klubu je zpoplatněna částkou 100,-Kč na čtvrtletí.  Přihlašování a odhlašování, rovněž vybírání poplatků má na starosti ved. vychovatelka  Treutnerová Lenka .Přihlašovací lístek si mohou žáci vyzvednout  ve školní družině.

 

organizační řád ŠD

Dopravní hřiště

Autor : 25.Říjen 2017 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní hřiště

Návštěva dopravního hřiště V pondělí 23. 10. jsem s družinou navštívila dopravní hřiště v České Lípě. Přivítala nás paní policistka a rozdala nám přilby a kola. Paní vychovatelka nás poučila, jak se na dopravním hřišti správně chovat. Za přestupky jsme dostávali pokuty. Kdo dostal tři, musel hřiště opustit. Naštěstí k tomu nedošlo       a kromě počátečních zmatků a dvou odřených kolen, jsme si hřiště suprově užili. Rebeka Velebná,...

číst celé

Malá družinová olympiáda

Autor : 26.Květen 2017 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malá družinová olympiáda

Venku bylo hezky a svítilo sluníčko, tak jsme se s kolegyní domluvily, že zorganizujeme sportovní akci. Družinová olympiáda se konala 17. a 18. května 2017 na hřišti u autobusového nádraží. Soutěžilo se ve skoku do výšky, do dálky, v hodu granátem a vše vyvrcholilo během na 60 metrů. Že bylo hodně dětí, rozdělily jsme disciplíny do dvou dnů. Děti si zasportovaly v duchu fair play a odměnou jim byl diplom a cena pro vítěze....

číst celé

Vánoční besídka v družině

Autor : 9.Leden 2017 v Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vánoční besídka v družině

Dne 21.prosince proběhla v družině „Vánoční besídka“. Děti si přinesly cukroví ,které si vzájemně ochutnávaly a tak mohly posoudit,které jim nejvíce chutná. Děkujeme paní Dufkové a paní Rejzkové za sponzorský dar v podobě občerstvení. Ještě jsme si chvíli povídali s dětmi co je čeká o vánocích a pak už se vyrazilo na taneční parket. Rozjela se pořádná diskotéka při které si děti vybíraly co se bude hrát.Taneční variace byly rozmanité a děti si to užily. Tak zase za rok se...

číst celé

Sportovní odpoledne

Autor : 9.Leden 2017 v Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sportovní odpoledne

V pátek 9.12. 2016 jsme s dětmi strávili odpoledne v tělocvičně.Pro děti to byla možnost, jak si protáhnout tělo a pořádně si zasportovat.Kdo chtěl,tak si zahrál fotbal a mohl zkoušet házení na koš. Kdo si půjčil obruč,tak nám ukázal, jak je mrštný.Na žíněnkách zas předváděly děti, jak mají ohebná těla.Se švihadlem si také poradily a vytrvalost při běhu jim také nechybí.Děti byly spokojené a heslo „V zdravém těle zdravý duch“ se opět naplnilo.

číst celé

Nejlepší stavba ze stavebnice

Autor : 9.Prosinec 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nejlepší stavba ze stavebnice

                V týdnu od 21.11. do 25.11. 2016 probíhala v družině akce s názvem „Nejlepší stavba ze stavebnice“. Jak už z názvu vyplývá, šlo o to, aby děti dle své fantazie vytvořily co nejkrásnější stavby z kostek různých stavebnic.Moc je to bavilo a jak moc se jim to povedlo se můžete podívat i vy.                  ...

číst celé

Vycházka do města

Autor : 24.Říjen 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vycházka do města

Tato akce byla zaměřena na to, aby se děti dozvěděly něco málo z historie města,ve kterém bydlí a nebo chodí do školy.Proto jsme se vydali do města,abychom se seznámili s jednotlivými místy.Vždy jsme si o tom místu něco přečetli,  podívali se na dobové fotografie a bylo zajímavé srovnání historie se...

číst celé

Výstavka výpěstků

Autor : 24.Říjen 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstavka výpěstků

              V měsíci září jsme v družině vyhlásili soutěž o nejlepší výpěstky ze zahrádek našich dětí.Děti nám nosily převážně dýně a cukety.Jejich tvary, barevné provedení a velikost byla různorodá.Uspořádali jsme výstavku a nejlepší výpěstky jsme ocenili diplomem a plyšovou hračkou....

číst celé

Rozlučka ve školní družině

Autor : 1.Červenec 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozlučka ve školní družině

Rok se s rokem sešel a už je tu zase konec školního roku.Proto jsme se dohodli s paní vychovatelkou, že uděláme pro děti „rozlučku“.Nakoupilo se dětské šampáňo a také něco k zakousnutí.Společně jsme si popřáli krásné a pohodově slunné prázdniny a pak už se vzpomínalo jen na to pěkné, co nám tento školní rok přinesl.Já a paní vychovatelka se těšíme, až se k nám děti po prázdninách vrátí a budeme moci pro ně připravovat akce. Tak ahoj prázdniny.

číst celé

Čarodějnický rej

Autor : 16.Květen 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čarodějnický rej

Ve středu 27.4.se uskutečnila akce šd „Čarodějnický rej“.Jak už z názvu vyplývá děti se proměnily v čaroděje a čarodějnice. Společně jsme šli do tělocvičny,kde se soutěžilo s pomocí košťat a smetáků.Všem se to moc líbilo,užily si to a navíc dostaly sladkou odměnu. Ten,kdo přišel v převleku obdržel malý dárek a průkaz čaroděje 1....

číst celé

Opičí dráha

Autor : 18.Březen 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opičí dráha

Dne 16.března 2016 se konala akce školní družiny „Opičí dráha“. Úkolem dětí bylo překonávat překážky, které jsme jim s kolegyní v tělocvičně připravily.Kličkovaly mezi kužely,skákaly přes švihadlo, prolézaly tunelem, proskakovaly přes obruče, přitahovaly se po lavičce aj.Bylo to o to zajímavější,nebotˇ děti byly zařazeny do družstev, ve kterých soutěžily.A protože se chovaly v zásadách fair play ,které jsme jim před zahájením přečetly , čekal je na konec diplom a sladká...

číst celé