Školní družina a školní klub

 

 

Vedoucí vychovatelka:  Lenka Treutnerová

Vychovatelka družiny:  Zdena Krausová, Klára Strnadová

VÝŇATEK Z VNITŘNÍHO  ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provozní doba školní družiny je od 6,30 hod.do 16,30hod.  Telefonní číslo: 731 750 821, 487 883 955

Pokud si dítě do této doby nevyzvednete, odchází dítě z družiny samotné.

Od září 2012 dochází ke zvýšení poplatku za školní družinu. Ze stávajících 80 Kč na 100 Kč za měsíc.Úhrada za  školní družinu vždy do 25.daného měsíce na následující měsíc. V případě, že částka nebude uhrazena žák nebude navštěvovat školní družinu daný měsíc.V případě souvislé absence  1 týden a déle Vám bude  částka odečtena z následujícího měsíce. Platí se v hotovosti u vychovatelky mezi 20- 25 dnem  v měsíci.Osvobození od placení úplaty: Úplata se neplatí, jestliže po jejím zaplacení by součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které žák žije , klesl pod 1,25 násobek životního minima. Osvobození od placení plátce uplatní na základě potvrzení výše příjmů příslušníků domácnosti za poslední kalendářní čtvrtletí. Výpočet provede škola.

Ve školní družině je určena jako zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků,předávání informací rodičům,vyřizování námětů a stížností.

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek nejpozději do jednoho měsíce, ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu žáka písemně do zápisního lístku.Odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině pouze písemně!

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodičů,vychovateka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce, pokud je tento postup bezvýsledný, poučí žáka o BOZP a dohlédne na jeho odchod ze školy.   Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští!  Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují vyhlášky o základní škole. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost  školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

Činnost ŠD probíhá v místnostech ŠD, počítačové učebny, tělocvičny a v prostorách školního hřiště a hřiště u autobusového nádraží.

Oddělění se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků na jednoho pedagogického pracovníka.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD podle zájmu rodičů.  V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.

Školní Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Dubá k nahlédnutí ZDE

 

 

PRAVIDLA ŠKOLNÍHO KLUBU

Vychovatelka školního klubu:  Mgr. Jana Staňková, Alena Adámková

Provozní doba Školního klubu je vytvořena tak,abychom vyšli vstříc hlavně dojíždějícím žákům naší školy, neboť zde mohou trávit svůj čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním pod dohledem vychovatelky:

 

Den Čas
Pondělí 6,30- 7,30        12:35 – 14:15
Úterý 6,30 – 7,30        12:35 – 14:15
Středa 6,30 – 7,30        12:35 – 13:30
Čtvrtek  6,30 – 7,30         11:40 – 13:30
Pátek 6,30 – 7,30         11:340- 14:15

 

Ve svém volném čase mají žáci pod dohledem pedagoga možnost pracovat na počítačích, vytvářet referáty,prezentace do vyučovacích hodin, surfovat po internetu, hrát počítačové hry či se jinak připravovat na vyučování.

Účast ve školním klubu je zpoplatněna částkou 100,-Kč na čtvrtletí.  Přihlašování a odhlašování, rovněž vybírání poplatků má na starosti ved. vychovatelka  Treutnerová Lenka .Přihlašovací lístek si mohou žáci vyzvednout  ve školní družině.

 

organizační řád ŠD

Výstavka výpěstků

Autor : 24.Říjen 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výstavka výpěstků

              V měsíci září jsme v družině vyhlásili soutěž o nejlepší výpěstky ze zahrádek našich dětí.Děti nám nosily převážně dýně a cukety.Jejich tvary, barevné provedení a velikost byla různorodá.Uspořádali jsme výstavku a nejlepší výpěstky jsme ocenili diplomem a plyšovou hračkou....

číst celé

Rozlučka ve školní družině

Autor : 1.Červenec 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozlučka ve školní družině

Rok se s rokem sešel a už je tu zase konec školního roku.Proto jsme se dohodli s paní vychovatelkou, že uděláme pro děti „rozlučku“.Nakoupilo se dětské šampáňo a také něco k zakousnutí.Společně jsme si popřáli krásné a pohodově slunné prázdniny a pak už se vzpomínalo jen na to pěkné, co nám tento školní rok přinesl.Já a paní vychovatelka se těšíme, až se k nám děti po prázdninách vrátí a budeme moci pro ně připravovat akce. Tak ahoj prázdniny.

číst celé

Čarodějnický rej

Autor : 16.Květen 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čarodějnický rej

Ve středu 27.4.se uskutečnila akce šd „Čarodějnický rej“.Jak už z názvu vyplývá děti se proměnily v čaroděje a čarodějnice. Společně jsme šli do tělocvičny,kde se soutěžilo s pomocí košťat a smetáků.Všem se to moc líbilo,užily si to a navíc dostaly sladkou odměnu. Ten,kdo přišel v převleku obdržel malý dárek a průkaz čaroděje 1....

číst celé

Opičí dráha

Autor : 18.Březen 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opičí dráha

Dne 16.března 2016 se konala akce školní družiny „Opičí dráha“. Úkolem dětí bylo překonávat překážky, které jsme jim s kolegyní v tělocvičně připravily.Kličkovaly mezi kužely,skákaly přes švihadlo, prolézaly tunelem, proskakovaly přes obruče, přitahovaly se po lavičce aj.Bylo to o to zajímavější,nebotˇ děti byly zařazeny do družstev, ve kterých soutěžily.A protože se chovaly v zásadách fair play ,které jsme jim před zahájením přečetly , čekal je na konec diplom a sladká...

číst celé

Maškarní karneval

Autor : 26.Únor 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Maškarní karneval

                                                                                                                                                           ...

číst celé

Tři králové ve družině

Autor : 18.Leden 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tři králové ve družině

Školní družina se také zapojila do Tříkrálové sbírky. Počasí nám sice moc nepřálo, byli jsme jak zmrzlíci, ale pomohli jsme vybrat menší obnos pro dopravu postižených dětí   a zároveň si zazpívali koledy.             J. Brunclíková

číst celé

Zimní tvoření

Autor : 18.Leden 2016 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zimní tvoření

Ve družině  s dětmi průběžně vytváříme na dané roční období nejrůznější výtvarně- pracovní  výrobky. Na zimní téma jsme např. v prosinci vyráběli krásnou zasněženou krajinu z vaty.

číst celé

Družina v tělocvičně

Autor : 10.Prosinec 2015 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Družina v tělocvičně

18. listopadu jsme opět vyrazili celá družina do tělocvičny zahrát si  „Ulak“. Je to hra, do které se zapojí všichni, malí i velcí, a jako vždy jsme se vraceli uhnaní, utahaní a dostatečně vyřádění. J. Brunclíková

číst celé

Zimní sporty

Autor : 16.Leden 2015 v Akce školy, Aktuality, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zimní sporty

První akce školní družiny v roce 2015 připadla na středu 7. 1.  a byla jí výtvarná soutěž s dopravní tematikou. Prvním a hlavním úkolem, bylo namalovat jakýkoliv zimní sport, který děti znají např. z  televize.   Druhý úkol, ten se týkal především těch sportů, který osobně provozují, bylo správné zobrazení z hlediska  dopravní výchovy. To znamená, co musím mít na hlavě když lyžuji nebo jezdím na snowboardu, správné oblečení…apod.  Všichni se úkolu zhostili poctivě, a co je důležité, měli to správně. Jindřiška Brunclíková    ...

číst celé

Sportovní odpoledne

Autor : 16.Říjen 2014 v Akce školy, Školní družina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sportovní odpoledne

Vzhledem k podzimnímu počasí, které nám nedovolí již trávit čas venku, jsme se po delší době opět vydali společně do tělocvičny trochu si protáhnut tělo. Mělo to být poklidné odpoledne při míčových hrách, ovšem děti se rozhodly, že si zahrají Ulac a rázem se vše změnilo ve řvoucí „ulakové“ fandy a nadšené protihráče.. Jindřiška...

číst celé